• Antonina Krynicka - zapomniana suwalska bohaterka

     • Antonina Krynicka (1902-1984) była jedną z najbardziej bohaterskich kobiet, jakie żyły w Suwałkach, a jest - niestety - osobą prawie w ogóle w społeczności suwalskiej nieznaną. Już w grudniu 1939 r. stanęła do walki o wyzwolenie ojczyzny, najpierw w Związku Walki Zbrojnej, a potem w Armii Krajowej. Po wojnie przez dziesięć lat za swoją działalność patriotyczną przebywała w sowieckich łagrach.

      Urodziła się 6 lipca 1902 r. w Suwałkach w rodzinie o tradycjach patriotycznych, jej dziadek walczył o niepodległość ojczyzny w powstaniu styczniowym, a brat Stanisław w czasie II wojny światowej działał w Związku Walki Zbrojnej, a potem w Armii Krajowej, gdzie był szefem propagandy Obwodu Suwałki, a w 1943 r. został aresztowany i przebywał do końca wojny w obozie koncentracyjnym Stutthof.

      Antonina Krynicka od 1907 r. do I wojny światowej mieszkała w Zagórzu, a potem znowu w Suwałkach. Nieznane są fakty z okresu jej życia szkolnego. Wiadomo, że w okresie od lipca do października 1920 ukończyła kurs sanitarny sióstr Czerwonego Krzyża organizowany przez Polski Czerwony Krzyż Oddział w Suwałkach. Odbyła praktykę w Szpitalu Miejskim Świętego Piotra i Pawła. Poświęciła się leczeniu ludzi i ratowaniu ich życia. Do końca 1922 r. pracowała w Szpitalu PCK oraz w funkcjonującym przy nim oddziale pomocy doraźnej.

      W 1922 r. wyszła za mąż za Wacława Krynickiego i zajęła się opieką nad urodzonym 6 listopada 1922 r. synem Ryszardem oraz prowadzeniem domu. Potem znowu zaczęła pracować w służbie zdrowia, zatrudniając się w ambulatorium Kasy Chorych w Suwałkach. Do wybuchu II wojny światowej działała jako pielęgniarka, traktując swoją pracę jako powołanie i bardzo się jej poświęcając. Gdy wybuchła wojna, nie pogodziła się z okupacją kraju przez wojska niemieckie i sowieckie, dlatego już w grudniu 1939 r. wstąpiła do powołanego 13 listopada 1939 r. Związku Walki Zbrojnej. Działała w nim pod pseudonimem „Alicja”, a następnie „Sieja”. Po rozszerzeniu Okręgu Białostockiego ZWZ o Suwalszczyznę pełniła funkcję referenta łączności Obwodu Suwalskiego. 4 lutego 1942 r. Związek Walki Zbrojnej przemianowano na Armię Krajową.

      Po tym, jak uniknęła aresztowania przez gestapo w kwietniu 1942r. (wówczas uwięziono jej męża), przełożeni z AK przenieśli ją na około pół roku do Białegostoku, gdyż w Suwałkach rozwieszono za nią listy gończe, a nawet wyznaczono nagrodę za pomoc przy jej schwytaniu. Po powrocie do Suwałk pełniła funkcję referenta informacyjno - wywiadowczego Armii Krajowej w Obwodzie Suwałki. Działała w oddziałach partyzanckich na obszarze Obwodu Suwałki. Gdy tereny Suwalszczyzny zajęły wojska sowieckie, jesienią 1944 r. rozpoczęła współpracę z komendantem obwodu Kazimierzem Ptaszyńskim, który zbiegł z sowieckiej niewoli. Brała wraz z nim udział w odtwarzaniu struktur obwodu, ale 28 stycznia 1945r. zostali oboje aresztowani przez NKWD.

      Wywieziono ją do obozu jeńców wojennych w Kalininie. 27 października 1945 r. wojenny Trybunał Wojsk NKWD skazał ją na dziesięć lat pozbawienia wolności w łagrach, 25 grudnia 1945 r. Sąd Najwyższy ZSRR odrzucił jej odwołanie i utrzymał wyrok. Przebywała kolejno w Poprawczo-Roboczej Kolonii nr 1 w Kalininie, a potem w łagrach w Workucie i Rieczłagu, Stalingradzie, Borowiczach, Darnicy, w obwodzie wołoszytgradskim, w Dubrawnym. Ze względu na bardzo zły stan zdrowia uznano ją za inwalidkę i 14 czerwca 1955 r. odesłano do Brześcia, została objęta repatriacją i powróciła do Polski.

      W komunistycznej Polsce znajdowała się pod obserwacją służb bezpieczeństwa, była szykanowana, m.in. w 1963 r. Wojewódzki zespół Weryfikacji Odznaczeń przy Zarządzie Okręgu ZBOWID w Białymstoku odrzucił jej wniosek weryfikacyjny. Od 1955 r. znowu poświęciła się pracy w służbie zdrowia, wpierw w Szpitalu Powiatowym w Suwałkach, a od 1959 r. do 1965 r. w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

      W czasie wojny odznaczona została Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (10 listopada 1944 r.), Krzyżem Walecznych (1943 r.), Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1942 r.). W 1975 r. otrzymała Krzyż Partyzancki, a w 1981 r. odznakę „ Za zasługi dla województwa suwalskiego”. Zmarła w Suwałkach 19 maja 1984 r., swoją działalnością w Związku Walki Zbrojnej i w Armii Krajowej udowodniła, że miłość do ojczyzny i walka o jej wolność stanowiły dla niej największą wartość.

      Niezwykła jest też rodzina, którą założyła, gdyż zarówno jej mąż Wacław Krynicki, jak i syn Ryszard oddali życie za wolną Polskę, płacąc najwyższą cenę za działalność w Armii Krajowej. Wacław Krynicki oraz jego brat Aleksander byli członkami Polskiej Organizacji Wojskowej. Wacław, pseudonim „Pakuła”, został zaprzysiężony w listopadzie 1915 r., m.in. brał udział w akcjach wykradania broni, organizował grupy POW, był prezesem „Klubu Robotniczego” oraz członkiem Tymczasowej Rady Obywatelskiej w Suwałkach. Walczył w powstaniu sejneńskim w 1919 r., wykazując się wielkim męstwem. Gdy Sejny zostały zajęte przez powstańców, został zastępcą komendanta miasta, a po zakończeniu walk pracował w Dowództwie Obrony Kresów Ziemi Suwalskiej, następnie walczył w wojnie z bolszewikami w 1920 r., odznaczając się bohaterstwem. W dwudziestoleciu międzywojennym pracował w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach, a po wybuchu II wojny światowej został od 13 grudnia 1939 r. wraz ze swoją żoną Antoniną żołnierzem Związku Walki Zbrojnej (pseudonim „Korwin”), a potem Armii Krajowej, był komendantem Rejonu I Suwałki. Został aresztowany i osadzony w więzieniu w Królewcu, a potem w obozie Stutthof, gdzie zmarł 2 marca 1944 r.

      Także syn Antoniny Krynickiej, Ryszard, był żołnierzem Armii Krajowej pseud. „Bob”, walczył jako partyzant w oddziale Witolda Winiewicza „Walka”; zginął 15 sierpnia 1944 r.

      Dzieje Antoniny Krynickiej i jej rodziny są niezwykłym przykładem ducha polskiego patriotyzmu, jaki w tych rodzinach panował i ich tragizmu. Tak, jak mówią słowa „Roty” Marii Konopnickiej, twierdzą polskości były progi polskich domów, w których wychowanie w duchu miłości do ojczyzny odgrywało niezwykle ważną rolę.

      Jakże wiele było rodzin, którym przyświecało hasło "Bóg, Honor, Ojczyzna", widniejące przez wieki na szablach i sztandarach polskich żołnierzy. Wolność i suwerenność ojczyzny były dla Antoniny Krynickiej i jej bliskich wartościami najwyższymi, dla których ludzie ci poświęcali całe swoje życie.

     • Rekrutacja do XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

     • Trwają, tak jak co roku, rekrutacje do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jest on projektem edukacyjnym, którego celem jest m.in. kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodych ludzi i upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania polskiego Sejmu.

      Temat tegorocznego Sejmu Dzieci i Młodzieży to: "Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne?” Młodzież ma za zadanie przedstawienie i rozpropagowanie sylwetki lokalnego bohatera, który w szeregach Armii Krajowej lub Narodowych Sił Zbrojnych zasłużył się w walce o wyzwolenie ojczyzny.

      Uczennice 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach, Maja Kałęka i Aleksandra Chodkiewicz, opracowały postać niezwykle zasłużonej, a prawie zupełnie nieznanej, suwalczanki Antoniny Krynickiej. Była ona już od grudnia 1939 r. żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii Krajowej. Po wojnie za jej działalność zesłano ją na 10 lat łagrów, a po powrocie szykanowano. Niezwykła i bohaterska była cała rodzina Krynickich. Dziadek Antoniny walczył w powstaniu styczniowym, jej brat, Stanisław, był również żołnierzem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, a jej mąż, Wacław, był żołnierzem POW i zasłużył się się w walkach w powstaniu sejneńskim, potem razem z żoną walczył w ZWZ i AK. Za tę działalność został zesłany do obozu w Stutthofie i tam zginął. Żołnierzem Armii Krajowej był też ich syn, Ryszard, który również poległ, walcząc w oddziale partyzanckim.

      To smutne, że Suwalczanie nie znają tej bohaterskiej rodziny. Aleksandra Chodkiewicz i Maja Kałęka podejmują starania mające rozpropagowanie tych wspaniałych Polaków, gromadzą materiały archiwalne, m.in. nakręcą film o opisywanych bohaterach.

     • Najlepsze z języka polskiego w Suwałkach

     • Nasze uczennice i nasi nauczyciele odnieśli kolejny sukces w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. Julia Jankowska z kl. IIC  i Julita Szymborska z kl. IID zakwalifikowały się jako jedyne z naszego miasta do centralnego etapu tej olimpiady. 7 Kwietnia rozpocznie się rozstrzygająca rozgrywka o tytuły laureatów i finalistów, a nagrodą będzie zdana na 100% matura z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz indeksy na humanistyczne kierunki najlepszych uczelni w Polsce. Bardzo dobrze wypadła też Maja Wierkiewicz z kl. IID, która dotarła do eliminacji ustnych II etapu. Julia Jankowska przygotowywała się do olimpiady pod kierunkiem prof. Marii Urbanowicz, a Julita i Maja pracowały pod opieką prof. Marka Urbanowicza.

      Uczniowie naszego liceum odnoszą co roku sukcesy w tej olimpiadzie, przypominamy, że przed rokiem Wojciech Łabacz zdobył tytuł laureata z III lokatą, a Katarzyna Kamińska i Katarzyna Prokop tytuły finalistek. Wojtka i Katarzynę Kamińską przygotowywał prof. Marek Urbanowicz, a Katarzyną Prokop opiekowała się prof. Małgorzata Powichrowska.

     • „Słodka Pomoc”

     • W tłusty czwartek (24.02.2022r.) Szkolne Koło Caritas i uczniowie kl. IIIDpp zorganizowali kiermasz charytatywny, podczas którego sprzedawano słodkie wypieki uczniów: ciasta, paczki, chrusty, babeczki. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na wsparcie leczenia ośmioletniej Gabrysi, chorej na cukrzyce typu 1. Jest to choroba nieuleczalna, dziewczynka „musi nauczyć się z nią żyć” - jak powiedziała mama Gabrysi, gdy przekazywaliśmy uzyskane ze sprzedaży słodyczy pieniądze - 1200 zł. Zostaną one przeznaczone na zakup lampy na zrosty po wkłuciach insulinowych. Dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w organizacje kiermaszu, rodzicom Gabrysi, którzy wsparli nasze działania oraz uczniom, którzy kupowali przepyszne łakocie.

      DZIĘKUJEMY!!!

     • Klasa międzynarodowa 2MN - przedstawia finał wielkiego projektu CAS

     • 7 marca 2022 roku w auli I liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej odbyło się spotkanie CAS Celebration, podczas którego zaproszeni goście mieli możliwość poznania działań i osiągnięć uczniów klasy 2MN, którzy w tym roku szkolnym kończą swój program CAS i przygotowują się do matury międzynarodowej IB.

      Według założeń programu IB, CAS ma stworzyć przeciwwagę do nauki akademickiej tak, aby każdy uczeń miał możliwość doskonalić się w pozaszkolnych umiejętnościach. Największe znaczenie ma bezpośredni kontakt z innymi ludźmi, rozwiązywanie wzajemnych relacji i rozwój własnej osobowości.

      Uczniowie klasy 2MN zaprezentowali swoje działania, które są przedstawione w fotorelacji.

     • Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

     • Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej, który odbędzie się 21 marca 2022 r. w Auli I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Naszym hasłem przewodnim w tegorocznej edycji jest MAKE LOVE NOT WAR

      Prosimy wszystkich zainteresowanych o wypełnienie zgłoszenia pod adresem: LINK do 18 marca 2022r.

      Godzina rozpoczęcia - 9.00, 21.03. 2022 r.

      Koordynatorem konkursu jest Maciej Makarewicz,
      tel. 505 222 503,
      adres e-mail:  maciej.makarewicz@1lo.suwalki.pl

     • Czy zastanawialiście się kiedyś, jaki wpływ na układ pokarmowy halibutów ma liczba π?

     • My też nie, ale już niedługo nadejdzie dzień idealny na takie rozmyślania!!!

      Dzień Liczby π obchodzony 14 marca zawita niedługo do naszej szkoły, a matematyczny duch przepełni Aulę, gdzie zorganizowane będą nieskończone atrakcje.

      Przewidujemy:

      • Kiermasz słodkości z inspirowanymi liczbą π przekąskami,
      • Konkurs na π-emat, czyli wierszyk, w którym każde słowo ma tyle liter, ile wynosi następna w kolejności cyfra w rozwinięciu liczby π (prace prosimy zostawiać w pudełku na portierni do godziny 9.00 w poniedziałek)
      • Konkurs na recytację jak największej ilości kolejnych cyfr liczby π,
      • Konkursy z zadaniami matematycznymi.

      Wszelkie środki zebrane podczas wydarzenia zostaną przekazane na pomoc Ukrainie.

     • Sportowy sukces I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

     • W poniedziałek 7 marca i czwartek 10 marca, w hali OSiR odbyły się Mistrzostwa Suwałk Szkół Ponadpodstawowych w Futsalu. Drużyna z naszej szkoły, w składzie: Maciej Aleksandrowicz kl. 1D, Michał Aleksandrowicz kl. 3A, Michał Barszczewski kl. 3Epp, Michał Konopko kl. 3App, Sebastian Lenczewski kl. 3A, Tymoteusz Osiecki kl. 3Dpp, Beniamin Przełomski kl. 1MN, Piotr Siwicki kl. 3A, Kamil Skłodowski kl. 3App, Marcin Szmajda kl. 2E, Kornel Wasilewski kl. 3Bpp, Igor Waluś 1B, wywalczyła 2 miejsce zdobywając tytuł Wicemistrzów Suwałk. Maciej Aleksandrowicz z kl. 2 D został uznany za najlepszego bramkarza Mistrzostw.

      Cieszymy się i gratulujemy!

     • Wyniki międzyszkolnego konkursu fotograficznego „Zgadnij, kim jestem”.

     • I miejsca:

      • Karolina Pietraszkiewicz, Hermiona Meller, Zuzanna Chmielewska – Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach, opiekun artystyczny – p. Paweł Osiecki
      • Paulina Truchan – Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach, opiekun artystyczny – p. Renata Mikielska

      II miejsca:

      • Hanna Drejer – Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach
      • Kornelia Perkowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach, opiekun artystyczny – p. Renata Mikielska
      • Hanna Szydłowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach, opiekun artystyczny – p. Renata Mikielska

      III miejsca:

      • Filip Adamczewski – Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach, opiekun artystyczny – p. Renata Mikielska
      • Helena Ambrosiewicz – Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach, opiekun artystyczny – p. Renata Mikielska
      • Julia Hołownia – Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku

      Jury przyznało też wyróżnienia następującym osobom:

      • Alan Freling – Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach, opiekun artystyczny – p. Renata Mikielska
      • Ewa Bird – Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach, opiekun artystyczny – p. Renata Mikielska
      • Jan Jarmołowicz – Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach, opiekun artystyczny – p. Renata Mikielska
      • Antoni Konopko – Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach, opiekun artystyczny – p. Renata Mikielska
      • Wiktoria Maksimowicz – Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku
      • Bartosz Chomicz – Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach

      Przy rozstrzygnięciu konkursu jury brało pod uwagę pomysłowość uczestników, podobieństwo do przedstawianych postaci, samodzielność i wkład włożonej pracy oraz ogólny wyraz artystyczny.

      Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i wszystkim uczestnikom ich wyobraźni artystycznej.

      Zamieszczamy zdjęcia zwycięzców i wyróżnionych, które przekażemy również do suwalskich mediów. Nagrody zostaną wręczone 17 marca o godzinie 1000 w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. Mickiewicza 3.

      Organizatorzy