Konkurs literacko-muzyczny z nagrodami

Kategoria 1: Wiersz lub sentencja o szkole, uczniach, nauczycielach:

 • Fraszka
 • Aforyzm
 • Limeryk

Kategoria 2: Clip muzyczny video o szkole, uczniach, nauczycielach:

 • Cover wokalny z podkładem muzycznym (solista – wokalista)
 • Cover instrumentalny z podkładem muzycznym (solista – instrumentalista)
 • Podkład muzyczny (tancerz – solista, duet lub grupa taneczna)

Czas: od 2-4 min.; 720p; mp4; dobra jakość.

 • W w/w clipach tłem do nagrania może być szkoła, inni uczniowie lub nauczyciele za ich zgodą.
 • Wiersze i sentencje proszę wrzucić do urny: DZIEŃ EDUKACJI – KONKURS.
 • Teledyski proszę wysłać do pani Beaty Kierejszy (link – Messenger).
 • Ewentualne pytania proszę kierować do pani Beaty Kierejszy – sala 22.
 • Sprawdzanie prac – komisja w składzie: przedstawiciel samorządu szkolnego oraz nauczyciele.
 • Termin wykonania prac – 11.10. 2021 r. (poniedziałek).
 • Ogłoszenie wyników – prezentacja nagrodzonych wierszy, sentencji i teledysków oraz wręczenie nagród – 13.10. 2021 r. (środa) podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji w szkole.

Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w konkursie – nagrody czekają!

Organizator konkursu:

Pani Beata Kierejsza

Samorząd Szkolny – Pan Krzysztof Reszczyński

Serdecznie zapraszam Rodziców na pierwsze zebranie w roku szkolnym 2021/22, które odbędzie się w dniu 15 września 2021 r. o godzinie 16:30 w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

Dyrektor
Dorota Jabłońska

Stypendia szkolne

UWAGA !!!

Do 15 września br. można składać wnioski o stypendium szkolne (socjalne). Kryterium dochodowe uprawniające do jego otrzymania to 528 zł netto na jednego członka rodziny; z 1ha przeliczeniowego – 308 zł.

Wnioski można pobrać i składać u psychologa szkolnego (s. 108). Można je też pobrać na stronie internetowej szkoły z linków poniżej:

 1. Wniosek o stypendium.
 2. Wniosek o zasiłek szkolny.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy.
 4. Oświadczenie – numer konta.

Pismo Prezesa Rady Naczelnej Lekarzy

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Uroczystość odbędzie się w reżimie sanitarnym. Obowiązują maseczki, dystans i dezynfekcja.