I LO w Suwałkach szkołą kandydacką IB

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach jest szkołą kandydującą do Programu Dyplomowego, Matury Międzynarodowej. Szkoła ubiega się o nazwę IB WORLD SCHOOL w procesie autoryzacyjnym. Wszystkie szkoły w programie Matury Międzynarodowej (IB DP) charakteryzuje wspólna filozofia – zobowiązanie do zapewnienia międzynarodowego nauczania o wysokiej jakości, stawiającego wysokie wymagania, które jak wierzymy są bardzo istotne dla naszych uczniów.

Konopnicka 1st High School in Suwalki is a candidate school for the Diploma Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy – a commitment to high-quality, challenging, international education – that we believe is important for our students.

SUWALSKA KARTA MIESZKAŃCA

 

Ważne dokumenty:

1. SKM-uchwała.

2. Zarządzenie SKM.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wykaz podręczników 2018-2019

Międzynarodowa wymiana młodzieży – Vinzentinum Brixen

W dniach 09-18.06.2018 r. grupa 31 uczniów wraz z trójką opiekunów: Katarzyną Pelczar, Urszulą Andruczyk i Krzysztofem Reszczyńskim uczestniczyła w międzynarodowej wymianie uczniów szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Suwałkach oraz Vinzentinum w Brixen, we Włoszech.

Czytaj więcej »

Sukces Absolwentów naszej szkoły! Matura zdana w 100%

Dzisiaj Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur. Jesteśmy jedyną szkołą w mieście, która może pochwalić się stuprocentową zdawalnością. Wszyscy Absolwenci I LO zdali w tym roku maturę, osiągając bardzo dobre i dobre wyniki. Jesteśmy dumni z naszych kolegów i uczniów. Gratulujemy z całego serca! Górą nasi!

Akcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach „Wakacje z logopedą i doradcą zawodowym”

Wakacje z logopedą

 W dniach od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. odbędą się dyżury logopedów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Przedszkolach nr 1, 2, 4, 6, 8 (konsultacje dla rodziców, diagnoza logopedyczna).

Wakacje z doradcą zawodowym

W dniach 25 czerwca – 6 lipca oraz 13 – 31 sierpnia 2018 r. odbędą się dyżury doradcy zawodowego:

– konsultacje dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (planowanie rozwoju edukacyjno-zawodowego)

–   konsultacje dla uczniów klas gimnazjalnych na temat: „Co dalej po gimnazjum”? oraz dla ich rodziców „Jak wspierać dziecko w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej?”

Zapisy telefonicznie pod nr: 699 843 829