• Zasady korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej

     

    Biblioteka szkolna

    1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
    2. Biblioteka szkolna jest czynna codziennie. Godziny pracy biblioteki znajdują się poniżej oraz na drzwiach wejściowych do biblioteki.
    3. W bibliotece należy zachować ciszę.
    4. Książki i czasopisma zgromadzone w bibliotece można
     • wypożyczać do domu
     • czytać lub przeglądać na miejscu
    5. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością, dlatego wszyscy musimy je szanować.
    6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
    7. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi kupić taką samą lub inną o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zgubionej / zniszczonej/.
    8. Wszystkie wypożyczone książki należy oddać do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarzy.
    9. Użytkowników obowiązuje dbałość o wyposażenie biblioteki.
    10. Przeczytane książki powinny być niezwłocznie zwrócone do biblioteki, aby mogli korzystać z nich inni czytelnicy.

     Czytelnia szkolna - zasady korzystania

    1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie.
    2. W czytelni należy zachować ciszę.
    3. Przebywając w czytelni, można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
    4. Wykorzystane czasopisma odnosi się na właściwe miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.
    5. Użytkowników obowiązuje dbałość o wyposażenie czytelni.

    Korzystanie z komputerów i Internetu w szkole

    1. Uczniowie zobowiązani są do dbania o sprzęt komputerowy umieszczony w bibliotece szkolnej.
    2. W czytelni uczniowie mają możliwość korzystania z zasobów portalu Academika.
    3. Korzystając z komputerów, nie wolno spożywać posiłków ani pić napojów.
    4.  Bez zgody bibliotekarza nie wolno instalować na komputerze żadnych programów, nie można także wprowadzać zmian w systemie operacyjnym.
    5. Zabrania się korzystania z witryn propagujących treści niezgodne z przyjętymi normami etycznymi oraz obrażania uczuć innych użytkowników przez wysyłanie obraźliwych wiadomości.
    6. Zabrania się pobierania i kopiowania materiałów, filmów oraz publikacji objętych prawami autorskimi.
    7. Po zakończeniu zajęć należy zostawić ład i porządek w bibliotece i czytelni.