• Klasa VIII ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. Wierusza-Kowalskiego w Suwałkach z wizytą w naszej szkole

     • W środę 19.01. mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. Wierusza-Kowalskiego w Suwałkach wraz z wychowawczynią – panią Teresą Stefanowicz. Nasi goście uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii, mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat Suwalszczyzny w quizie geograficznym, a także zwiedzić szkołę i poznać naszych nauczycieli. Mamy nadzieję, że wizyta w naszym liceum wywarła na nich pozytywne wrażenie i na długo pozostanie w ich pamięci.

     • XVII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

     • Do drugiego etapu XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości zakwalifikowali się:

      1. Cezary Pendras z kl. 2MN
      2. Piotr Jakub Wojno z kl. 2C

      Ponadto Cezary Pendras również zakwalifikował się do II etapu XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

      Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach w dniu 3 i 10 marca 2022 roku.  

      Opiekunem jest Marian Malinowski.

     • Awans do drugiego etapu Olimpiady Lingwistyka Matematycznej

     • Gabriela Wasilewska (3Bpp), Anna Kowalik (1Cyber) - uczniowie prof. Jana Żukowskiego oraz Michał Wysocki (3A) i Gracjan Żukowski (2MN) – uczniowie prof. Cezarego Kacprzyka awansowali do drugiego etapu Olimpiady Lingwistyka Matematycznej.

      Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnych etapach!

     • Akredytacja Erasmus+ na lata 2021-2027

     • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach otrzymało Akredytację Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkolna na lata 2021-2027.

      Hasło programu brzmi: „Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły”.

      W istocie program jest  swoistym „biletem wstępu” do różnych projektów edukacyjnych, rodzajem stałego członkostwa w programach międzynarodowych skierowanych do uczniów oraz nauczycieli. W ramach tego programu uczniowie mogą uczyć się za granicą oraz wziąć udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Nauczyciele mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji podczas mobilności i szkoleń w języku angielskim. Udział w mobilności edukacyjnej może stać się realną szansą rozwoju dla każdego.  

      Kadra nauczycielska do tej pory wzięła udział w wielu mobilnościach zagranicznych w ramach realizowanych przez szkołę projektów. Obecnie  trwa projekt „Dwujęzyczność i Matura Międzynarodowa drogą do lepszej przyszłości młodzieży z terenów zagrożonych wykluczeniem”.

     • Awans do ogólnopolskich finałów

     • Do finału Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień” zakwalifikowali się : Jankowska Julia (2C), Jurkiewicz Anna (2A), Panasiewicz Paweł (3Dpp), Piątek Maja (2C), Śliwiński Maciej (3Dpp), a do finału Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień”: Bartnik Daria (1C), Banaszewska Natalia (1C), Krzyżewska Hanna (3D), Lubecka-Godlewska Melania (3C), Makarska Urszula (3C), Starzyńska Karolina (3C).

      Finały konkursów odbędą się w kwietniu (dokładny termin zostanie podany później).

      Gratulujemy!

     • Awans do II etapu OLiJP

     • I etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przebiegł pomyślnie – wszyscy uczestnicy zakwalifikowali się do II etapu, uzyskując bardzo wysoką punktację. Do II etapu awansowali: Anna Kuszel (3Bpp) i Łukasz Wojczulis (3Bpp) – uczniowie prof. Małgorzaty Powichrowskiej, Julita Szymborska (2D) i Maja Wierkiewicz (2D) – uczennice prof. Marka Urbanowicza oraz Julia Jankowska (2C) i Katarzyna Łada (2C) – uczennice prof. Marii Urbanowicz.

      Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach!

     • Nowy zbiór zadań dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki

     • W ramach współpracy nauczycieli matematyki z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli powstał zbiór zadań dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki w nowej formule, obowiązującej od 2023 roku. Tematyka zbioru obejmuje zagadnienia z geometrii analitycznej i przeznaczona jest, jako uzupełnienie szkolnych podręczników do rzetelnego powtórzenia przed maturą. W pracach zespołu udział brali nauczyciele matematyki z naszej szkoły - p. Jan Żukowski - inicjator i koordynator prac oraz p. Paweł Odojewski.

      W zamieszczonych w zbiorze recenzjach pracowników naukowych uczelni wyższych możemy przeczytać, że zbiór przyda się każdemu uczniowi niezależnie od posiadanej przez niego wiedzy i umiejętności

      „Wskazówki i pełne rozwiązania dają szansę na rozpoczęcie zadanie, nawet przy napotkanych trudnościach. Rysunki w klarowny sposób obrazują stawiane pytania i ułatwiają uczniowi ich zrozumienie i wizualizację. (…) Zbiór doskonale przysłuży się zarówno uczniom pracującym samodzielnie jak i nauczycielom podczas lekcji, jako wsparcie w przygotowaniach do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym”

      dr hab. Agnieszka Bojarska - Sokołowska,

      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

      „Zasadniczą część zbioru poprzedza syntetyczny rozdział teoretyczny. (…) Następnie w kilku rozdziałach w sensownym podziale są proponowane serie autorskich zadań o zróżnicowanym poziomie trudności. (…) Zbiór zadań może być cenną i pomocną pozycją, dzięki której uczniowie bez problemu rozwiążą każde zadanie z geometrii analitycznej na maturze podstawowej”

      dr Marzena Filipowicz-Chomko,

      Politechnika Białostocka

      Zespół nie ustaje w pracach i w planie są kolejne zbiory oraz przykładowe arkusze maturalne.