• Ubezpieczenie NNW uczniów

    • Zgłoszenie szkody z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach objętych ubezpieczeniem grupowym:

     1. Wariant 1 - zgłoszenie szkody poprzez infolinię:
      • 801 102 102
      • 22 566 55 55
     2. Wariant 2 - zgłoszenie szkody poprzez wypełnienie formularza internetowego umieszczonego na stronie PZU.
     3. Wariant 3 - zgłoszenie szkody poprzez wizytę w najbliższym oddziale PZU.