Podręczniki na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2015/2016 tutaj lub w lewym panelu w sekcji Uczniowie pod linkiem „Szkolny Zestaw Podręczników”.

Konkurs fotograficzny!

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach
ogłasza

konkurs fotograficzny „Na turystycznym szlaku”.

IMG_2769 Autor: Mirosław Bogdan, Suwalski Park Krajobrazowy 2015 r.

Konkurs jest skierowany do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej
w Suwałkach (nie dotyczy absolwentów).
Regulamin
Oświadczenie
ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA

logo_jpg_glowne2

Sponsorem nagród jest ELTECHBIUR z siedzibą w Suwałkach ul. Hamerszmita 9.

plakat du¿y format-spady3mm

Zakończenie roku szk. 2014/2015 – fotorelacja

IMG_9002

WRĘCZENIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

img_7366
Rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się we wtorek 30. 06. 2015 r. o godzinie 10.00
w Auli Szkolnej.

W związku ze zmianami przepisów dotyczących legitymacji szkolnych, proszę absolwentów o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły z legitymacją w celu uzupełnienia numeru PESEL.

VII Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”- podsumowanie

W dniach 19- 20 czerwca 2015r. w Suwałkach odbył się finał VII Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. Tematem przewodnim konkursu było przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny i Rodaków – „Przestań się lękać!”. Koordynatorem i organizatorem VII edycji było Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Delegatura KO w Suwałkach oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali: Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski- Metropolita Białostocki, Ks. Biskup Tadeusz Pikus – Biskup Drohiczyński, Ks. Biskup Janusz Stepnowski – Biskup Łomżyński, Biskup Jerzy Mazur- Biskup Ełcki, Joanna Kluzik-Rostkowska- Minister Edukacji Narodowej, Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk. Merytorycznie olimpiadę wspierał Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Ełku.
W finale olimpiady udział wzięło: 38 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 39 uczniów gimnazjów z całej Polski. Olimpiada składała się z dwóch części: testu pisemnego oraz dla pierwszej dziesiątki uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: części ustnej, która miała wyłonić klasyfikacją końcową. Ze względu na wysoki poziom wiedzy uczestników i takie same wyniki, do części ustnej zostało dopuszczonych 11 gimnazjalistów oraz 13 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Po części ustnej komisja zadecydowała, iż wszyscy oni otrzymają tytuły laureatów. Laureatem I miejsca wśród gimnazjalistów została Barbara Błaszczak z Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach, natomiast laureatem I miejsca wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, Rafał Kopczyński z Klasycznego LO w Skierniewicach. Czytaj więcej »

Bumerang