2DF
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski-1/2 MU Sala 12
wos-2/2 JB Sala 52
j.angielski-2/2 DZ Sala B4 j.polski-1/2 MU Sala 12
geografia-2/2 KR Sala 33
j.angielski-1/2 DZ Sala B4 j.polski-1/2 MU Sala 12
geografia-2/2 KR Sala 33
2 8:55- 9:40 j.polski-1/2 MU Sala 12
geografia-2/2 KR Sala 33
j.angielski-2/2 DZ Sala B4 j.polski-1/2 MU Sala 12
geografia-2/2 KR Sala 33
j.angielski-1/2 DZ Sala B4 j.polski-1/2 MU Sala 12
turyst/krajo-2/2 KR Sala 33
3 9:50-10:35 historia-1/2 JK Sala B3
j.polski-2/2 MU Sala 12
j.polski-1/2 MU Sala 12
wos-2/2 JB Sala 52
ed. medialna-1/2 MU Sala 12
u_ekon.w pr.-2/2 Ma Sala 53
j.polski-1/2 MU Sala 12
wos-2/2 JB Sala 52
historia-1/2 JK Sala B3
j.polski-2/2 MU Sala 12
4 10:55-11:40 przyroda-1/2 MK Sala 32
u_hist.i sp.-2/2 JB Sala 52
ed. medialna-1/2 MU Sala 12
geografia-2/2 KR Sala 33
matematyka MB Sala 50 matematyka MB Sala 50 przyroda-1/2 MK Sala 32
u_hist.i sp.-2/2 JB Sala 52
5 11:50-12:35 j.niemiecki-1/2 UA Sala 13
j.angielski-2/2 DZ Sala B4
historia-1/2 JK Sala B3
j.polski-2/2 MU Sala 12
religia EM Sala C21 historia-1/2 JK Sala B3
j.polski-2/2 MU Sala 12
matematyka MB Sala 50
6 12:45-13:30 j.angielski-1/2 DZ Sala B4
j.niemiecki-2/2 KP Sala 6
j.angielski-1/2 DZ Sala B4
j.niemiecki-2/2 KP Sala 6
j.niemiecki-1/2 UA Sala 13
j.angielski-2/2 DZ Sala B4
j.angielski-2/2 DZ Sala B4 religia EM Sala C21
7 13:40-14:25 wf-1/2 #g6 Sala G2
wf-2/2 AK Sala G4
matematyka MB Sala 50 j.angielski-1/2 DZ Sala B4 j.angielski-2/2 DZ Sala B4 godz.wych MU Sala 12
8 14:35-15:20 wf-1/2 #g6 Sala G2
wf-2/2 AK Sala G4
wf-1/2 #g6 Sala G2
wf-2/2 AK Sala G4
j.angielski-1/2 DZ Sala B4    
Drukuj plan
wygenerowano 27.04.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum