Plan lekcji
Oddziały
3AB 3B 3C 3D 3E 3FE 2B 2C 2A 2E 2DF 1A 1C 1D 1App 1Bpp 1Cpp 1Epp 1Dpp
Nauczyciele
U.Andruczyk (UA) J.Balzan de Gryczan (BJ) J.Bielecki (JB)
M.Bogdan (MB) M.Bogdan (BM) A.Bordzio (AB)
A.Czerwiecka (AC) M.Gałaszewski (MG) B.Górowska (BG)
M.Grabowska (GM) W.Harmuszkiewicz (WH) T.Hrynaszkiewicz (TH)
D.Jabłońska (DJ) J.Jurewicz (JJ) C.Kacprzyk (CK)
M.Kap (JK) B.Karp-Wasilewska (KB) A.Kaszkiel (AK)
B.Kierejsza (BK) M.Krzesicka (MK) W.Kulbacka (WK)
T.Łaskowska (TŁ) M.Makarewicz (MM) M.Malinowski (Ma)
M.Markowska (M_) E.Matysiak (EM) P.Odojewski (PO)
K.Pelczar (KP) M.Powichrowska (MP) A.Putra (AP)
K.Reszczyński (KR) M.Stefanowicz (MS) B.Szczecina (BS)
A.Szuliński (AS) L.Urbanowicz (LU) M.Urbanowicz (MU)
M.Urbanowicz (UM) B.Wyszkowska (BW) D.Zielińska (DZ)
S.Zieliński (SZ) K.Żbikowski (KŻ) J.Żukowski (JŻ)
Sale
Sala 10 Sala 11 Sala 12
Sala 13 Sala 21 Sala 22
Sala 23 Sala 30 Lab Sala 31
Sala 32 Sala 33 Sala 40
Sala 41 Sala 42 Sala 5
Sala 50 Sala 51 Sala 52
Sala 53 Sala 6 Sala 60
Sala 7 Sala 8 Sala B3
Sala B4 Sala C13 Sala C21
Sala C22 Sala BiB Sala G1
Sala G2 Sala G3 Sala G4
Sala G5