//Liczby - 2013 R
//autor: Marek Galaszewski, I LO Suwalki

#include <fstream>

using namespace std;

ifstream in;
ofstream out;

int pobierzOstatniaCyfre(int liczba)
{
	return liczba % 10;
}

int pobierzPierwszaCyfre(int liczba)
{
	while (liczba >= 10)
		liczba /= 10;
	return liczba;
}

void taskA()
{
  in.open("dane.txt");
	int liczba, licznik = 0;
	while (!in.eof())
  {
    in >> liczba;
    if (pobierzOstatniaCyfre(liczba) == pobierzPierwszaCyfre(liczba))
      licznik++;
  }
  in.close();
  out <<"a) " << licznik <> licz;
		wynik = licz[0] - '0';
		for (int i = 1; i < licz.size(); i++)
			wynik = wynik * 8 + licz[i] - '0';
		if (pobierzOstatniaCyfre(wynik) == pobierzPierwszaCyfre(wynik))
      licznik++;
	}
  in.close();
  out <<"b) " << licznik << endl;
}

void taskC()
{
  in.open("dane.txt");
	int licznik = 0, wynik = 0, min = 524288, max = 0;
	string licz;
	bool czyMniejsza;
	while (!in.eof())
	{
	  in >> licz;
		czyMniejsza = false;
		for (int i = 0; i < licz.size() - 1; i++)
      if (licz[i] > licz[i+1])
        czyMniejsza = true;
		if (!czyMniejsza)
		{
			licznik++;
			wynik = licz[0] - '0';
			for (int i = 1; i < licz.size(); i++)
				wynik = wynik * 8 + licz[i] - '0';
			if (wynik > max) max = wynik;
			if (wynik < min) min = wynik;
		}
	}
	out << "c) Liczba: " << licznik << endl;
	out << "  Najmniejsza liczba: " << min << endl;
	out << "  Najwieksza liczba: " << max << endl;
	in.close();
}

int main()
{
  out.open("wyniki6.txt");
  taskA();
  taskB();
  taskC();
  out.close();
}