Stypendia

Uczniowie mogą otrzymać pomoc stypendialną z wielu i z różnych źródeł pomocy stypendialnej – stypendium naukowego, sportowego czy socjalnego. Stanowią one istotny czynnik pobudzający do rozwijania talentów naukowych, sportowych oraz artystycznych.

O stypendium może starać się każdy. Nie tylko prymus. Zobacz, o jakie stypendia masz szansę walczyć i jakie warunki musisz spełnić, aby się o nie ubiegać!

 1. STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
 2. STYPENDIUM PREZESA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA
 3. STYPENDIUM PREZESA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 4. STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY:
 5. STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE I/LUB SPORCIE
 6. STYPENDIUM STAROSTY POWIATU SUWALSKIEGO ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE I/LUB W SPORCIE
 7. Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko
 8. Fundusz Rozwiń Skrzydła im. J. i J. Putka
 9. Fundusz Pomocy młodym Talentom J. i A. Kwaśniewskich
 10. Fundusz stypendialny Grupy Pracuj dla studentów I roku
 11. IX edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star
 12. Program stypendialny Głowa się rusza
 13. Program stypendialny Anioły Rozwoju
 14. Stypendia dla studentów 1 roku
 15. Stypendia pomostowe na I rok studiów
 16. Stypendia dla młodych sportowców Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki
 17. ZASOBY INTERNETOWE

Wnioski do pobrania i wszystkie informacje
można uzyskać u psychologa szkolnego.