Rada pedagogiczna

Dyrekcja

  • Dyrektor: Andrzej Kaszkiel
  • W-ce dyrektor: Andrzej Putra

Nauczyciele

Urszula Andruczyk– język niemiecki
Jan Bielecki – historia, WOS
Małgorzata Bogdan – matematyka
Mirosław Bogdan – fizyka i astronomia, podst. przedsiębior., informatyka
Grażyna Bogdanowicz – język francuski
Adam Bordzio – język angielski
Marek Gałaszewski – informatyka
Barbara Górowska – matematyka
Marzanna Grabowska – język angielski
Wioletta Harmuszkiewicz – chemia
Tadeusz Hrynaszkiewicz – wychowanie fizyczne
Janina Małgorzata Kap – historia, WOS
Beata Karp-Wasilewska – wychowanie fizyczne
Andrzej Kaszkiel – wychowanie fizyczne
Beata Kierejsza – język angielski
Alicja Kozłowska – bibliotekarz
Małgorzata Krzesicka – biologia
Teresa Łaskowska – fizyka i astronomia
Maciej Makarewicz – język angielski
Marian Malinowski – podst. przedsiębior., informatyka
Marzena Markowska – język polski
Ewa Małgorzata Matysiak – religia
Marcin Orzechowski – wychowanie fizyczne
Maria Pawłowska – język łaciński
Katarzyna Pelczar – język niemiecki
Małgorzata Powichrowska – język polski
Andrzej Putra – wychowanie fizyczne
Justyna Radziszewska – język niemiecki
Krzysztof Reszczyński – geografia
Joanna Sochoń – język polski
Maria Urbanowicz – język polski
Marek Urbanowicz – język polski
Konrad Wiśniewski – WOS
Dorota Zielińska – język angielski
Stefan Zieliński – język angielski
ks. Krzysztof Żbikowski – religia
Jan Żukowski – matematyka