Rada pedagogiczna

Dyrekcja

  • Dyrektor: Dorota Jabłońska
  • W-ce dyrektor: Andrzej Putra

Nauczyciele

Urszula Andruczyk– język niemiecki
Jan Bielecki – historia, WOS
Małgorzata Bogdan – matematyka
Mirosław Bogdan – fizyka
Adam Bordzio – język angielski
Marek Gałaszewski – informatyka
Barbara Górowska – matematyka
Marzanna Grabowska – język angielski
Wioletta Harmuszkiewicz – chemia, komputerowe wspomaganie projektowania
Tadeusz Hrynaszkiewicz – wychowanie fizyczne
Dorota Jabłońska – podstawy przedsiębiorczości
Janina Małgorzata Kap – historia, WOS
Beata Karp-Wasilewska – wychowanie fizyczne
Andrzej Kaszkiel – wychowanie fizyczne
Beata Kierejsza – język angielski
Alicja Kozłowska – bibliotekarz
Małgorzata Krzesicka – biologia
Teresa Łaskowska – fizyka
Maciej Makarewicz – język angielski
Marian Malinowski – podst. przedsiębior., ekonomia w praktyce, informatyka, EDB
Marzena Markowska – język polski, wiedza o kulturze
Ewa Małgorzata Matysiak – religia, wychowanie do życia w rodzinie
Katarzyna Pelczar – język niemiecki
Małgorzata Powichrowska – język polski, wiedza o kulturze
Andrzej Putra – wychowanie fizyczne
Justyna Radziszewska – język niemiecki
Krzysztof Reszczyński – geografia, przyroda
Monika Szpakowska – edukacja dla bezpieczeństwa
Maria Urbanowicz – język polski, wiedza o kulturze
Marek Urbanowicz – język polski, wiedza o kulturze
Dorota Zielińska – język angielski
Stefan Zieliński – język angielski
ks. Krzysztof Żbikowski – religia
Jan Żukowski – matematyka
Bartosz Żyliński – elementy rysunku i projektowania