Psycholog szkolny

Godziny pracy:

Poniedziałek       08:30 – 12:00

Wtorek                08:30 – 13:00

Środa                 08:30 – 13:00

Czwartek           10:00 – 15:00

Piątek                 10:30 – 15:00

                                                                                                                                                     Gabinet nr 108

ZAPRASZAM

mgr Agnieszka Trofimiuk

Zadania psychologa szkolnego:

 • określenie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów (diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, prowadzenie badań i działań diagnostycznych)
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i  uzdolnień uczniów
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

POLECAM RÓWNIEŻ:

 • telefon zaufania: 116 111
 • telefon zaufania HIV/AIDS: 801 888 448 (płatne za pierwszą minutę połączenia)
 • poradnia internetowa HIV/AIDS: www.aids.gov.pl
 • problematyka sekt: (012) 411 14 52
 • problematyka narkotykowa: 0-800 120 289
 • infolinia onkologiczna: 0 800 493 494 (dyżurują eksperci z Centrum Onkologii)
 • bezpieczeństwo dzieci w Internecie: www.chronimydzieci.pl
 • Poradnia Odwykowa w Suwałkach ul. Szpitalna 62, tel. (087) 565 62 38
 • Poradnia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Suwałkach ul. Reja Mikołaja 67a tel. (087) 565 62 38
 • Poradnia Antynikotynowa w Suwałkach ul. E. Plater 22, tel. (087) 565 15 95
 • Alkoholowy Telefon Zaufania w Suwałkach (087) 563 22 99