Drodzy czytelnicy: uczniowie, nauczyciele, rodzice!

Nikt nie wie jak długo normalny dostęp do tradycyjnych książek będzie prawie niemożliwy (przypominam: w sytuacjach wyższej konieczności zamówienie na e-mail biblosuw1@wp.pl ).

Tym, którzy znają i korzystają- ku pamięci, a tym, którzy dotąd nie korzystali -ku zachęcie i pomocy, kilka informacji o możliwości dostępu zdalnego do literatury.

https://lektury.gov.pl/

 Serwis „Wolne lektury” https://wolnelektury.pl/

Utworzony przy współpracy z Biblioteką Narodową serwis oferujący szkolne lektury w formacie elektronicznym, które można przeglądać on-line, a także m.in. ściągnąć na twardy dysk komputera.  Każda z e-książek jest uzupełniona przypisami i komentarzami. W portalu uczniowie mogą przeszukiwać teksty lektur pod kątem występujących w nich motywów literackich, powiązań z innymi książkami, przynależności gatunkowej i rodzajowej itp.

Czytaj więcej »

Koncert Talentów

 

Drodzy nauczyciele i uczniowie!

Informujemy, że do dyspozycji całej społeczności szkolnej pozostaje biblioteka i jej zbiory. Na e-mail biblioteki szkolnej  można wysyłać zamówienia na książki i inne materiały niezbędne do samodzielnej pracy i nauki. Skompletowane zamówienia można będzie odebrać następnego dnia po złożeniu zapotrzebowania na portierni szkoły w godzinach 11.00-12.00 i 16.00-17.30.

Zachowamy wszelkie wskazane przez służby sanitarno- epidemiologiczne zalecenia i środki zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii. Wszystkich przybywających do szkoły prosimy również o ich stosowanie.

biblosuw1@wp.pl

 Zapraszam

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice…

Pragnę poinformować o możliwości e-mailowego kontaktowania się w różnych sytuacjach problemowych. Bardzo proszę pisać na adres:

agnieszka.trofimiuk@1lo.suwalki.pl

Ponadto będę umieszczać w zakładce psycholog szkolny porady, artykuły, informacje z obszaru psychologii i pedagogiki. Zaglądajcie.

Kochany Licealisto, ja wiem, że już pewnie tysięczny raz słyszysz: „Masz zostać w domu! Nigdzie nie pójdziesz!” Ja jestem kolejną osobą, która Cię o to bardzo gorąco prosi…. bo jestem przekonana, że nie tylko sumiennie podejdziesz do swojego obowiązku nauki, ale jeszcze sumienniej odrobisz lekcję odpowiedzialności za siebie i za innych, za słabszych…

WSPÓLNIE dołóżmy wszelkich starań, abyśmy byli bezpieczni.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Agnieszka Trofimiuk – psycholog szkolny

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Nauczyciele będą prowadzić zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Do dyspozycji całej Społeczności Szkolnej pozostaje rekomendowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodręczniki.pl oraz materiały umieszczone na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży oraz materiały prezentowane w programach na stronach internetowych telewizji publicznej.

Zajęcia prowadzone będą z użyciem modułu komunikacyjnego dziennika elektronicznego oraz aplikacji Google classroom na platformie Google i Microsoft Teams w programie Office 365 oraz innych platformach, aplikacjach, komunikatorach zaproponowanych przez Nauczycieli.

Rodzice i Uczniowie mają możliwość konsultacji z Nauczycielami prowadzącymi zajęcia za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innego ustalonego przez Nauczyciela sposobu komunikacji.

Uczniów prosimy o używanie poczty w dzienniku elektronicznym, poczty na platformie Google oraz korzystanie z pakietu Office 365.

z poważaniem

Dorota Jabłońska

dyrektor szkoły