Mistrz Ortografii szkół gimnazjalnych i podstawowych

W I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach odbył się XIX Miejski Konkurs Ortograficzny Gimnazjalistów i Uczniów Szkół Podstawowych. Zwyciężyła i zdobyła tytuł „Mistrza Ortografii 2019 roku” Wiktoria Jabłońska ze Szkoły Podstawowej nr 11, uczennica Andrzeja Górskiego, drugie miejsce zajęła Ewa Wojtanis ze Szkoły Podstawowej nr 5, przygotowana przez Ewelinę Leszczyńską, trzecia była Klaudia Starzyńska z Gimnazjum nr 4, którą uczy Ilona Kruszyńska-Marczyk. Tekst dyktanda, ułożonego jak co roku przez twórcę konkursu Marka Urbanowicza, mówił o ostatnich dniach nauki przed wakacjami i nasycony był wyrazami typu żądać, rzępolić, na chybcika i naprędce, na co dzień i w dwójnasób. Było też zdanie o chudej, cherlawej chabecie w chomącie, przykrytej chałatem.

Współorganizatorem konkursu był Suwalski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Na zdjęciu od lewej:

Wiktoria Jabłońska (I miejsce), Ewa Wojtanis (II miejsce), Klaudia Starzyńska (III miejsce), Marek Urbanowicz (twórca konkursu).

Sukcesów polonistycznych ciąg dalszy…

W XV Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień” tytuł laureatki zdobyła Katarzyna Dębowska z kl.IIIAB (op. Marzena Markowska), a finalistkami tego konkursu zostały:  Julia Gałaszewska z kl. IE (op. Maria Urbanowicz) oraz Katarzyna Jankowska z kl. IIIC (op. Maria Urbanowicz).

W konkursie tym w kategorii liceum wzięło udział około 4700 uczniów z całej Polski, tym większa satysfakcja, że dziewczęta znalazły się w gronie najlepszych.

W XII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z ortografią na co dzień” finalistką została Magdalena Ogórkis z kl. IIE (op. Marzena Markowska), wyróżniając się spośród ok. 3200 uczniów liceów z całej Polski.

Gratulujemy !!!

Wsparcie Prezydenta Miasta Suwałk dla naszego ucznia Mateusza Sulimowicza na wyjazd naukowy na Florydę

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach ma zaszczyt poinformować o nawiązaniu współpracy z Panem dr Markiem Szczepańczykiem, absolwentem naszego liceum, wychowankiem p. Mirosława Bogdana, zatrudnionym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Florydy w USA.

Pan dr Marek Szczepańczyk jest przewodniczącym grupy wchodzącej w skład międzynarodowego zespołu naukowców – konsorcjum LIGO/Virgo, zajmującym się badaniem zjawiska   fal grawitacyjnych.  Decyzją Komitetu Noblowskiego założycielom  konsorcjum za ich odkrycie została przyznana w 2017 r. Nagroda Nobla (prof. Rainerowi Weissowi z Massachusetts Institute of Technology, prof. Barry C. Barish i prof. Kip S. Thorne z California Institute of Technology).

Wymienieni wyżej naukowcy byli zaangażowani w budowę detektora fal grawitacyjnych LIGO, który zarejestrował po raz pierwszy występowanie tego zjawiska. Fal grawitacyjnych poszukiwano przez pół wieku.  Istnienie tego zjawiska przewidział już Albert Einstein, gdyż było ono „cegiełką” dopełniającą Ogólną Teorię Względności. Bez potwierdzenia obecności fal grawitacyjnych nie do końca zgadzał się model powstania Wszechświata, zwany teorią Wielkiego Wybuchu, opartą na tezach postawionych przez Einsteina.

Pan dr Marek Szczepańczyk zwrócił się do naszego Liceum z propozycją wytypowania ucznia do osobistego uczestnictwa w badaniach nad ostatnio wykrytym zjawiskiem. Zdecydowaliśmy o wyborze ucznia II klasy naszego liceum Mateusza Sulimowicza, wykazującego wybitne uzdolnienia w zakresie fizyki. Nauczycielem fizyki Mateusza jest p. Mirosław Bogdan.

Sportowe sukcesy Piotra Modzelewskiego z klasy IB

 

Film na 180 lecie I LO im Marii Konopnickiej w Suwałkach