I etap konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

I etap konkursu „Z poprawną polszczyzną  na co dzień” odbędzie się 7 listopada, tj. w sobotę od godziny  9.00 lub też innej(do wyboru) tego samego dnia (czas przeznaczony na rozwiązanie zadań to zwykle ok. 60 min.) Kod dostępu, czyli identyfikator dla uczniów, którzy zgłosili się do konkursu to 141. Proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl

Maria Urbanowicz

I etap konkursu „Z ortografią na co dzień”

I etap konkursu „Z ortografią na co dzień” odbędzie się 24 października, tj. w sobotę w godzinach od 9.00 do 17.00 (czas przeznaczony na rozwiązanie zadań to zwykle ok. 60 min.) Kod dostępu, czyli identyfikator dla uczniów, którzy zgłosili się do konkursu to 141. Proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl

Maria Urbanowicz

XXVIII Wojewódzki Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…”

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
  IM. MARII KONOPNICKIEJ
DAWNIEJ GIMNAZJUM PAŃSTWOWE MĘSKIE IM. K. BRZOSTOWSKIEGO W SUWAŁKACH
16-400 Suwałki, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. 87 5665626, 5662851e-mail: festiwal.1lo.suwalki@gmail.com

Suwałki, 20.10.2020 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych 

Organizatorzy XXVIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej zapraszają młodzież wszystkich szkół średnich województwa podlaskiego do wzięcia udziału w Festiwalu, którego idea powinna być bliska sercu każdego Polaka.

Prosimy dyrektorów szkół, nauczycieli i opiekunów o rozpropagowanie Festiwalu w środowisku swojej szkoły i wyłonienie jej reprezentantów, którzy wystąpią w finale wojewódzkim.

Ze względu na pandemię organizatorzy zmuszeni są do dokonania zmian w formule Festiwalu. Uczestnicy  nie będą mogli wziąć w nm udziału osobiście, lecz proszeni są o nagranie swoich występów na płytach DVD lub CD i przesłanie ich organizatorom.

Regulamin konkursu:

Festiwal Poezji i Piosenki Patriotycznej odbywa się w trzech kategoriach:

  1. Kategoria piosenki /oceniane jest wykonanie/.
  2. Kategoria recytacji poezji lub prozy /oceniana jest recytacja/.
  3. Kategoria twórczości własnej /oceniane są napisane przez uczniów: wiersz, krótki utwór prozą – do jednej strony formatu A4, tekst piosenki, muzyka do niej/. Utwór musi być zaprezentowany publicznie na Festiwalu, a jego tekst przekazany wcześniej jury.

Każdy z uczestników powinien w swojej kategorii przygotować wykonanie jednego utworu: piosenki, wiersza lub fragmentu prozy o tematyce patriotycznej. Może to być dzieło dowolnego autora, a w kategorii twórczości własnej napisane przez ucznia (wykonawca nie musi być autorem tekstu).

Szkoły mogą być reprezentowane w poszczególnych kategoriach przez trzech uczestników lub trzy zespoły.

Festiwal jest formą upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości.

Festiwal odbędzie się 06.11.2020 r. o godz. 9:30 w I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul.  A. Mickiewicza 3.

Uczestnicy proszeni są o nagranie swoich występów na płytach DVD lub CD w formatach AVI lub MOV, lub MP4. Płyty prosimy przesłać (zabezpieczając je przed uszkodzeniem) do 4 listopada (liczy się data otrzymania przez organizatorów) na adres   I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach z dopiskiem na kopercie „FESTIWAL”. Prosimy też o dołączenie do płyt zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika.

Wszyscy uczestnicy w kategorii twórczości własnej, którzy napisali teksty literackie, proszeni są o przesłanie ich na adres mailowy: festiwal.1lo.suwalki@gmail.com do 4 listopada włącznie.

Zgłoszeń prosimy dokonywać listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 04.11.2020 r. Prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna artystycznego i kategorię, w której uczeń występuje.,/p>

Nasz adres: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej, ul. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki, tel./fax: 87 5662851 lub 87 5665626, e-mail: festiwal.1lo.suwalki@gmail.com

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu.

XXIX Szkolny Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej

4 listopada odbędzie się w naszym liceum szkolny etap Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej.

Zachęcamy uczniów do wzięcia w nim udziału.

Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej odbywa się w trzech kategoriach:

1. Kategoria piosenki/ oceniane jest wykonanie/.
2. Kategoria recytacji poezji lub prozy / oceniana jest recytacja/.
3. Kategoria twórczości własnej / oceniane są napisane przez uczniów: wiersz, krótki utwór prozą- do jednej strony formatu A4, tekst piosenki, muzyka do niej/. Utwór musi być zaprezentowany publicznie na Festiwalu, a jego tekst przekazany wcześniej jury.

Każdy z uczestników powinien w swojej kategorii przygotować
wykonanie jednego utworu: piosenki, wiersza lub fragmentu prozy o tematyce patriotycznej. Może być to dzieło dowolnego autora, a w kategorii twórczości własnej napisane przez ucznia.
Uczestnicy proszeni są o nagranie swoich występów na płytach DVD lub CD w formatach AVI lub MOV, lub MP4. Płyty należy dostarczyć do liceum do 3 listopada z dopiskiem na kopercie „FESTIWAL”. Prosimy też o napisanie na kopercie swojego imienia i nazwiska, tytułu i autora wykonywanego utworu oraz opiekuna artystycznego ucznia. Do płyt prosimy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika.

Wszyscy uczestnicy w kategorii twórczości własnej, którzy napisali teksty literackie, proszeni są o przesłanie ich na adres mailowy: festiwal.1lo.suwalki@gmail.com do 3 listopada włącznie.

Organizatorzy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu

UWAGA!!!

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce 1. etapy ogólnopolskich konkursów „Z ortografią na co dzień” i „Z poprawną polszczyzną na co dzień” zostaną przeprowadzone w formie zdalnej na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl Na tej stronie dostępne są też materiały pomocne w przygotowaniu się do konkursu.

I etap konkursu „Z ortografią na co dzień” odbędzie się 24 października (w sobotę) o godz. 10.00 lub o godz. 14.00 (wybór godziny należy do uczestnika). Kod umożliwiający przystąpienie do konkursu uczniom, którzy się do niego zgłosili, będzie dostępny na stronie internetowej szkoły po 22 października. Aby wziąć udział w I etapie konkursu, należy wejść na stronę www.poprawnapolszczyzna.pl , podać kod dostępu do testów, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami organizatora.

Życzę powodzenia !!!

Maria Urbanowicz

I etap konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień” odbędzie się 7 listopada. Informacje szczegółowe na stronie internetowej szkoły – wkrótce.