Informacja dla Absolwentów!!!

Rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się 04 lipca 2019 r. (czwartek) o godzinie 12:00.

1. g. 12:00 – spotkanie w auli szkolnej.

2. g. 12:05 – rozdanie świadectw przez wychowawców klas w salach lekcyjnych.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Finał XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921-1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych.

W dniach 6- 8 czerwca 2019 r. w Warszawie odbył się finał olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921- 1956. Od Traktatu Ryskiego- do Żołnierzy Niezłomnych”, prowadzony przez prof. G. Nowika i prof. W. Wysockiego. Do tego etapu zakwalifikowali się dwaj uczniowie naszego liceum: Jakub Jan Makarewicz (kl. II d) i Piotr Radzewicz (kl. III d), opiekunem była p. Małgorzata Kap. Kolejne etapy olimpiady wymagały od uczniów dużej wiedzy i kompetencji. Finał zaś składał się z 8 różnych konkurencji związanych z historią i militarystyką z tego okresu, np.: broń i barwa, malarstwo batalistyczne, eksponat muzealny. Uczestnicy musieli przygotować także pracę pisemną, która dotyczyła historii ich przodków. Podczas gali finałowej 8 czerwca, która miała miejsce w Galerii Porczyńskich w Warszawie, ogłoszono, że uczniowie I LO w Suwałkach otrzymali tytuł laureata. Aby zdobyć ten tytuł, należało być w pierwszej trójce w przynajmniej w jednej kategorii. Zarówno Jakubowi, jak i Piotrowi udało się to osiągnąć nie tylko w jednej kategorii. Jako nagrodę otrzymali książki, medale pamiątkowe oraz zwolnienia ze zdawania matury z historii na poziomie rozszerzonym- mają już zagwarantowane 100% pkt. oraz indeksy na prestiżowe wyższe uczelnie.

GRATULUJEMY!!!

  

XXV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

W XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży obradującej 1 czerwca Suwałki reprezentowały trzy dwuosobowe zespoły. Młodymi posłami z naszego miasta byli uczniowie Gimnazjum im. Marii Konopnickiej: Zofia Szulc i Igor Przybylak, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej: Klaudia Borys i Aleksandra Gołaszewska i III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego: Alicja Bagińska i Rafał Dwojakowski. Tematem obrad tej sesji byli ,,Posłowie z okresu II RP”. Młodzież dyskutowała też o aktualnych problemach młodych ludzi, głównie związanych z oświatą.

Posłowie zwiedzali również Warszawę i mieli możliwość spotkań z politykami i poznania prac sejmu. Ciekawe są losy postulatu uczennic z I LO złożonego przez nie na ręce Przewodniczącego Rady Miasta o stworzenie w Suwałkach muralu poświęconego Adamowi Kocowi – urodzonemu w naszym mieście wybitnemu politykowi, twórcy Polskiej Organizacji Wojskowej, posłowi i senatorowi w okresie międzywojennym.

Trwa dyskusja nad projektami muralu mającego upamiętnić znanych suwalczan zaangażowanych w walkę o niepodległość. W ramach konkursu zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Suwałk na ,,Mural artystyczny – Suwałki dla Niepodległej” suwalczanie zdecydują o tym, który z projektów ozdobi ścianę kamienicy przy ul. Kościuszki 19.

Napłynęło ich pięć, jeden z nich przedstawia Adama Koca, księdza Stanisława Szczęsnowicza, Walerego Romana, Aleksandra Putrę, księdza Zygfryda Loppego, drugi: Józefa Piłsudskiego i suwalczan: Marię Konopnicką, Alfreda Wierusza Kowalskiego i Andrzeja Wajdę. Pozostałe propozycje to w większości murale z Józefem Piłsudskim. Postacie z tego projektu odkrywane były przez młodzież biorącą udział w eliminacjach do Sejmu Dzieci i Młodzieży w roku bieżącym i ubiegłym. Odsłonięcie muralu na kamienicy przy ul T. Kościuszki 19 zaplanowano na 24 sierpnia, dokładnie w 100. rocznicę wyzwolenia Suwałk.

   

Sukcesy matematyczne uczniów I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w roku szkolnym 2018/2019

 1. Gabriela Bagan – udział w II etapie XVII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – opiekun Jan Żukowski.
 2. Drużyna w składzie: Piotr Sawicki, Mateusz Topolski, Mateusz Olszewski, Hubert Ziajka, Aleksandra Jamróz zajęła 42 miejsce w Polsce i 69 miejsce na świecie w Międzynarodowych Zawodach Matematycznych Naboj w kategorii senior w roku szkolnym 2018/2019 – nauczyciel Jan Żukowski.
 3. Drużyna w składzie: Paweł Cipielewski, Kacper Kuras, Michał Baluta, Michał Bobowicz oraz Jakub Januszewicz zajęła 94 miejsce w Polsce i 248 miejsce na świecie w Międzynarodowych Zawodach Matematycznych Naboj w kategorii junior w roku szkolnym 2018/2019 – nauczyciel Cezary Kacprzyk.
 4. Dawid Woźniak i Wojciech Romotowski zakwalifikowali się do półfinału Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych – nauczyciel Barbara Górowska.
 5. Łukasz Tumialis i Dawid Wysocki zostali finalistami Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego – nauczyciel Jan Zukowski.
 6. Mateusz Olszewski uzyskał tytuł laureata  w Olimpiadzie o Diamentowy  Indeks AGH –  nauczyciel Jan Żukowski.
 7. Piotr Sawicki i Łukasz Tumialis zostali finalistami  Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego Politechniki Warszawskiej – nauczyciel Jan Żukowski.
 8. Aleksandra Jamróz zajęła indywidualnie III miejsce w X Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej – nauczyciel Jan Żukowski.
 9. Hubert Ziajka zajął indywidualnie V miejsce w X Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej – nauczyciel Jan Żukowski.
 10. Drużyna w składzie: Aleksandra Jamróz,  Hubert Ziajka, Mateusz Sulimowicz  zajęła I miejsce w X Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej – nauczyciel Jan Żukowski.
 11. Paweł Cipielewski uzyskał bardzo dobry wynik w Kangurze Matematycznym –  nauczyciel Cezary Kacprzyk.
 12. Wyróżnienia w Kangurze Matematycznym otrzymali: Dawid Woźniak (uczeń Barbary Górowskiej ) oraz Aleksandra Jamróz, Hubert Ziajka, Łukasz Tumialis, Daniel Górski, Wysocki Dawid ( uczniowie Jana Żukowskiego ).

Na lewym zdjęciu: Aleksandra Jamróz, Hubert Ziajka, prof P.B. Czesław Bagiński oraz Mateusz Sulimowicz.

Na prawym zdjęciu: Hubert Ziajka, Aleksandra Jamróz, prodziekan Wydziału Informatyki P.B. dr hab. Dorota Mozyrska, Jan Żukowski, Mateusz Sulimowicz