KONCERT BOŻONARODZENIOWY

W czwartek w naszej szkole odbył się koncert świątecznych piosenek, śpiewanych w języku angielskim,  który zorganizowali uczniowie wraz z panią prof. Beatą Wyszkowską Prezentowane utwory pozwoliły poczuć świąteczną atmosferę, mimo wiosennej aury na dworze. Święta Bożego Narodzenia są wspaniałe! Dziękujemy organizatorom, że pozwolili nam wejść w ten klimat już dziś: Bóg się rodzi, moc truchleje!

Spotkanie z rodzicami

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna ILO zaprasza rodziców na spotkanie w dniu 17 grudnia 2019 r. (wtorek).

17:00

Spotkania z wychowawcami. Przekazanie informacji o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi za I semestr. Informacja o bieżących osiągnięciach uczniów.

17.30

Spotkanie komitetu organizacyjnego studniówki szkolnej.

17:30 – 18:00

Zebranie otwarte. Indywidualne konsultacje z nauczycielami uczącymi. Na zebraniu otwartym będzie możliwość indywidualnych rozmów i konsultacji z nauczycielami uczącymi w klasie.

Patriotyczne festiwale

W naszym liceum odbyły się jak co roku Szkolny (5 listopada) i Wojewódzki (7 listopada) Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej. Festiwale organizowane są z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Są zapewne najstarszymi imprezami tego typu w Polsce, Szkolny Festiwal odbył się już po raz 28, a wojewódzki po raz 27. Jego pomysłodawcą i organizatorem jest prof. Marek Urbanowicz. Biorą w nim co roku licznie udział młodzi wykonawcy, w tym roku wystąpiło prawie 60 uczniów z naszej szkoły oraz ponad 100 wykonawców z kilkunastu miast i kilkudziesięciu szkół województwa podlaskiego. Młodzież z naszego liceum organizuje prawdziwe pospolite ruszenie i przyjmuje tak licznych gości, piekąc ciasta, robiąc kanapki, częstując słodyczami, owocami i napojami. Pomagają nam sponsorzy, a nagrody na festiwal wojewódzki kupowane są dzięki wsparciu władz Suwałk. Impreza nabrała ogromnego rozmachu, została podjęta przez wiele szkół w województwie, gdzie organizowane są szkolne festiwale, a ich zwycięzcy przyjeżdżają do nas.

Czytaj więcej »

Wizyta ks. Biskupa Jerzego Mazura

W dniu 25 listopada 2019 r. odwiedził naszą szkołę Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur. W tej wizycie uczestniczył także Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach p. Bożena Obuchowska oraz Ks. Proboszcz Jarema Sykulski. Ksiądz Biskup spotkał się z uczniami i nauczycielami w Auli im. prof. Edwarda Szczepanika, gdzie skierował do nas ważne przesłanie, podkreślając, że życie chrześcijanina powinno opierać się na trzech filarach: Krzyżu, Eucharystii i Maryi. Spotkaniu towarzyszyło piękne wykonanie piosenek w języku mieszkańców Czarnego Lądu przez chór szkolny pod dyrekcją p. Grzegorza Bogdana. Ksiądz Biskup udzielił wszystkim błogosławieństwa w jednym z języków afrykańskich.

Następnie Jego Ekscelencja poświęcił nowe sale katechetyczne i z innymi gośćmi zwiedził naszą szkołę.

Regulamin przyznawania nagrody w konkursie „Najwyższy procent wpłat na Fundusz Rady Rodziców” na rok szkolny 2019/2020

 1. W konkursie udział biorą wszystkie oddziały klas I, II, III.
 2. Czas trwania konkursu od 01.09.2019 do 01.06.2020.
 3. W klasach maturalnych czas trwania konkursu kończy się 31.03.2020.
 4. Regulamin zakłada wiele zwycięstw.
 5. Nagroda pieniężna wynosi 500 PLN.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie przez oddział klasy, minimalnej wpłaty w wysokości 80% wielkości wpłat na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
 7. W celu potwierdzenia uzyskanego wyniku konkursu niezbędna jest kopia imiennej listy wpłat oddziału klasy dostarczona do Rady Rodziców.
 8. W przypadku rodzeństwa uczącego się w szkole wpłaty dokonuje jeden z nich. Na liście wpłat rodzeństwa zapisuje się klasę, w której dokonano wpłaty.
 9. Do % obliczeń przyjmujemy 100% wpłat w klasach, gdzie znajduje się rodzeństwo i jedna z osób dokonała wpłaty.
 10. W przypadku osiągnięcia miń. 80 % progu wpłat, oddział klasy może dokonać zgłoszenia przed zakończeniem konkursu.
 11. Wychowawca klasy wraz z samorządem klasowym składa pisemny wniosek o wypłacenie nagrody konkursowej wraz z wymaganymi dokumentami.
 12. Wnioski należy kierować do Zarządu Rady Rodziców i składać w sekretariacie szkoły.
 13. Uczniowie danego oddziału klasy, nagrodę pieniężną mogą wykorzystać na cele kulturalno-rozrywkowe (np. wyjście do kina, występ zespołu – kabaretu, dyskotekę klasową, wycieczkę itp. …)
 14. Wykorzystanie nagrody powinno być udokumentowane paragonem, rachunkiem, fakturą, ewentualnie pisemnym oświadczeniem wychowawcy oddziału klasy i samorządu klasowego w terminie do 18.06.2020.
 15. Wykorzystanie nagrody w szczególnych przypadkach może być przesunięte na kolejny rok szkolny. Wówczas wychowawca oddziału klasy z samorządem klasowym składają pisemną informację w tej sprawie do Zarządu Rady Rodziców.

 Suwałki 25.09.2019 r.