Zaproszenie na Eucharystię

Msza Święta to dar serca za wspólnie przeżyte chwile.
Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach zdający egzamin maturalny w 1981r. serdecznie zapraszają panią dyrektor Dorotę Jabłońską, panią wicedyrektor Beatę Szczecinę, całe grono pedagogiczne na mszę świętą dziękczynną w intencji ich nauczycieli. Eucharystia będzie sprawowana 26.06.2021r. o godzinie 12:00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach.

Uczniowie I LO doskonalą swoje umiejętności w zakresie języka niemieckiego!

I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach współpracuje  z Goethe Institut Warschau.  Mogliśmy więc, w ramach tejże współpracy,  gościć   p. Christian Wollgast, stypendystę programu Schulwärts, który pod opieką p. Jolanty Jurewicz od 08.03.2021 do 30.04.2021 odbywał praktykę studencką.

Pan Christian Wollgast hospitował, przygotowywał z nauczycielami i samodzielnie prowadził lekcje języka niemieckiego z uczniami naszej szkoły. Dzięki jego staraniom uczniowie zdobyli cenną wiedzę na temat  kultury i tradycji Niemiec, a także mogli doskonalić swoje umiejętności językowe.

We współpracy z CEN w Suwałkach p. Christian Wollgast przygotował i poprowadził warsztaty  dla nauczycieli języka niemieckiego „Sprechen sie Digital? Schulwärts in den Onlineunterricht”. Jako nativ speaker zdobył wiele ciekawych doświadczeń w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego. Dla uczniów bezcenny był kontakt i możliwość porozumiewania się z rodzimym użytkownikiem języka niemieckiego.

Informacje o projekcie Schulwärts: LINK.

Projekt SCREEN360.tv

Uczniowie klasy 1MN biorą udział w spotkaniach online z młodzieżą ze szkoły IB w USA w ramach projektu SCREEN360.tv – jest to platforma do nauki na odległość, prezentuje wspólne oglądanie filmów jako narzędzie do rozwijania możliwości komunikacji w języku angielskim oraz wymiany kulturowej.

Instytut Innowacji STANFORDA uznał SCREEN360.tv za „Technologię Pozytywnego Pokoju”.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach systematycznie reprezentują uczennice: Radosława Żukowska i Partycja Konewko wraz z panią Marzanną Grabowską.

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do udziału!

Oto link do spotkania, które odbyło się 10 maja 2021 roku: LINK.

Zaproszenie na wykład pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa – zagrożenia w cyberprzestrzeni”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły na wykład pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa – zagrożenia w cyberprzestrzeni”.

Wykład ten (45 minut) poprowadzą  specjaliści w zakresie nauk o bezpieczeństwie: Pani Anna Kardasz-Gefert, doktorantka Wojskowej Akademii Technicznej oraz Pan dr Kamil Gefert, absolwent studiów doktoranckich w WAT.

Podczas wykładu Uczniowie otrzymają wiele praktycznych i bardzo cennych wskazówek, jak poruszać się bezpiecznie w cyberprzestrzeni.

Wykład odbędzie się w czwartek 13 maja 2021 r. na pierwszej godzinie lekcyjnej, na szkolnej platformie MS Teams.

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą”

Uczniowie I LO mogli uczestniczyć w wykładzie online, prowadzonym i przygotowanym przez panią Monikę Miller, doktorantkę Wojskowej Akademii Technicznej. Było to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, ponieważ dotyczyło komunikacji interpersonalnej w edukacji. Zostały przedstawione ważne informacje związane ze sposobem przygotowania udanej prezentacji. Pani Monika Miller udzieliła praktycznych wskazówek, które uświadomiły uczniom znaczenie budowania nie tylko merytorycznych treści, ale także znaczenie wizerunku w komunikacji online.

W spotkaniu uczestniczyło 380 uczniów.