„Jak Cię widzą, tak Cię piszą”

Uczniowie I LO mogli uczestniczyć w wykładzie online, prowadzonym i przygotowanym przez panią Monikę Miller, doktorantkę Wojskowej Akademii Technicznej. Było to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, ponieważ dotyczyło komunikacji interpersonalnej w edukacji. Zostały przedstawione ważne informacje związane ze sposobem przygotowania udanej prezentacji. Pani Monika Miller udzieliła praktycznych wskazówek, które uświadomiły uczniom znaczenie budowania nie tylko merytorycznych treści, ale także znaczenie wizerunku w komunikacji online.

W spotkaniu uczestniczyło 380 uczniów.

 

„Cóż wiesz o pięknem?…”
…”Kształtem jest Miłości”…
(C.K. Norwid)

Ponad pandemicznymi troskami, wbrew „covidowym” niepokojom  wyrasta jakoby znienacka Piękno, które zachwyca i budzi Nadzieję wbrew wszelkiej nadziei, gdyż jak utwierdził nas Wielki Norwid: „Kształtem miłości piękno jest – i tyle”…

Młodość ma to do siebie, że „przebija się” przez wszelką pomroczność, szuka i wydobywa na jaw – z duszy swej i serca swego – owo Piękno, które po prostu istnieje i jest w naszym zasięgu – tylko wystarczy je wydobyć, ukazać i nim się zachwycić…

Taką cudowną, piękną niespodziankę sprawił – nie tylko Szkole – ale i nam wszystkim Piotr Lenczewski – ucz. kl. IIA – I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, uzyskując tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej  pt. „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość – Białystok – 2021”.

Organizatorem Konkursu było Podlaskie Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz  Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Okazało się, że wśród 373 prac konkursowych – nadesłanych przez uczniów z całego województwa podlaskiego – praca Piotra, promująca miasto Suwałki i  Region Suwalski – otrzymała najwyższe wyróżnienie.

Zachęcamy do zapoznania się z piękną twórczością  Piotra – na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku – zakładka konkursy – adres: www.mdk.bialystok.pl

Życzymy wspaniałych przeżyć… Znajdźmy w tym Pięknie  odpowiedź na pytanie postawione przez Norwida: „Cóż wiesz o pięknem…?”… „Kształtem jest Miłości”…

(Informację przygotowała Beata Kierejsza – nauczycielka I LO w Suwałkach)

Sukces w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej

25 kwietnia odbyły się zawody III etapu Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Spośród 78 uczniów zakwalifikowanych do III etapu 14 uzyskało tytuł laureata, a dalszych 44 – finalisty.

Wśród finalistów znalazła się uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. M. Konopnickiej w Suwałkach, Radosława Żukowska. Olimpiada ta uznawana jest za niezwykle trudną, wymagającą niebywałej logiki i dyscypliny w myśleniu.

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest jednak konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z żadnych egzaminów maturalnych. Jest dotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiadą interdyscyplinarną i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, jest to jednak niezależna decyzja senatów tych uczelni. Np.: na Uniwersytecie Wrocławskim finaliści mają wolny wstęp na kierunki matematyka i informatyka, a laureaci – również na indywidualne studia informatyczno-matematyczne; na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, a finaliści otrzymują maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki. Tytuł finalisty OLM daje także maksymalną punktację w rekrutacji na niektóre kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Doskonały wynik uzyskała również Gabriela Wasilewska w II etapie tej Olimpiady.

PWSZ zaprasza na wirtualne dni otwarte