POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY REGIONALNYM CENTRUM INFORMATYKI OLSZTYN A I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

W związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego naszej szkoły w projekcie Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL z klasą”, w dniu 16 czerwca 2020 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy obiema instytucjami. Porozumienie podpisali: z ramienia Centrum – Komendant płk Zbigniew Majkowski, z ramienia szkoły – Dyrektor mgr Dorota Jabłońska.

Treść porozumienia

Potrójny sukces Mateusza Sulimowicza aktualnego maturzysty (byłego ucznia 3B)

Ogromny sukces w 69.  Olimpiadzie Fizycznej odniósł Mateusz Sulimowicz z klasy 3B,  zdobywając tytuł finalisty. Tytuł finalisty zapewnia Mateuszowi zwolnienie z matury z fizyki oraz przyjęcie na studia  na wszystkich uczelniach technicznych w Polsce. To nie koniec niezwykłych osiągnięć Mateusza, gdyż w tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” nasz Absolwent zdobył dwa tytuły finalisty – z fizyki i matematyki.

Należy dodać, że w roku szkolnym 2019/2020 tytuł finalisty jest najwyższym trofeum, jakie można było wywalczyć we wszystkich ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych.

Opiekunowie Mateusza:

1. fizyka – Mirosław Bogdan

2. matematyka – Jan Żukowski

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Cała społeczność szkolna jest dumna ze swojego Absolwenta.

 

Projekt dla uczniów – dofinansowane kursy maturalne

Przyszłoroczny Maturzysto!

Po raz kolejny w Twojej szkole będą prowadzone dofinansowane kursy maturalne. W roku szkolnym 2020/2021 w partnerstwie z Miastem Suwałki będzie realizowany projekt UE, w ramach którego możesz otrzymać dofinansowanie 85% do wybranego przez Ciebie Kursu Maturalnego, a wkład własny wyniesie tylko 15%.

Ważne!

– Na kursie maturalnym powtórzysz materiał, przerobisz trudne tematy i zmotywujesz się do systematycznej nauki,

– możesz wybrać od jednego do trzech przedmiotów,

– to Ty decydujesz – zajęcia w grupach (6-10 osób) bądź indywidualne,

– zajęcia popołudniami i w weekendy,

– doświadczeni nauczyciele – egzaminatorzy.

Jak się zapisać? To proste – kliknij w link poniżej i uzupełnij formularz!

https://forms.gle/VoDDtY8mqfSR5zg46

W wrześniu zaprosimy Ciebie na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w Twojej szkole, wtedy podejmiesz ostateczną decyzje o uczestnictwie w projekcie. Masz pytania napisz do nas na FB lub zadzwoń!

Opis kursu  i opinie maturzystów znajdziesz na fb.me/logos.ce

Zapisz się już teraz na Dofinansowane Kursy Maturalne!

Pozdrawiam

Eliza Trzaska

Kom. 574 249 596, 517 171 162

Placówka Kształcenia Ustawicznego

Logos Centrum Edukacyjne

Procedura bezpieczeństwa organizacji konsultacji szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym

Procedura bezpieczeństwa organizacji konsultacji szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Organizacja zajęć

 1. Konsultacje dla uczniów prowadzone są przez nauczycieli zgodnie z potrzebami edukacyjnymi młodzieży.
 2. Konsultacje dla uczniów odbywają się w okresie od 1 czerwca do 5 czerwca 2020 roku.
 3. Podstawowym celem konsultacji jest:
  a) uzupełnienie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu,
  b) rozszerzenie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu,
  c) poprawa oceny proponowanej końcoworocznej, w tym przygotowanie do poprawy oceny.
 4. Zajęcia odbywają się w wyznaczonej stałej sali dla danego nauczyciela oraz ucznia lub grupy uczniów.
 5. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupie do 12 osób.
 6. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, podręczników oraz zeszytów. Nie mogą pożyczać przyborów od innych uczestników zajęć.
 7. Podczas przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie są pod opieką nauczyciela prowadzącego konsultacje. Odpoczywają, zachowując dystans społeczny nie mniejszy niż 2 metry.
 8. Minimalna przestrzeń w sali na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela nie może być mniejsza niż 4 m².
 9. Sale, w których odbywają się zajęcia należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi spotykanie się ze sobą poszczególnych grup.
 11. Uczniowie korzystający z toalety podczas przerwy między zajęciami, wchodzą do niej pojedynczo, zachowując dystans społeczny.
 12. Za pace porządkowe, czynności dezynfekujące odpowiada jeden na stale przyporządkowany do miejsca pracownik obsługi.

Czytaj więcej »

Komunikat dyrektora CKE – harmonogram matur

Treść komunikatu