Uczniowie I LO doskonalą swoje umiejętności w zakresie języka niemieckiego!

I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach współpracuje  z Goethe Institut Warschau.  Mogliśmy więc, w ramach tejże współpracy,  gościć   p. Christian Wollgast, stypendystę programu Schulwärts, który pod opieką p. Jolanty Jurewicz od 08.03.2021 do 30.04.2021 odbywał praktykę studencką.

Pan Christian Wollgast hospitował, przygotowywał z nauczycielami i samodzielnie prowadził lekcje języka niemieckiego z uczniami naszej szkoły. Dzięki jego staraniom uczniowie zdobyli cenną wiedzę na temat  kultury i tradycji Niemiec, a także mogli doskonalić swoje umiejętności językowe.

We współpracy z CEN w Suwałkach p. Christian Wollgast przygotował i poprowadził warsztaty  dla nauczycieli języka niemieckiego „Sprechen sie Digital? Schulwärts in den Onlineunterricht”. Jako nativ speaker zdobył wiele ciekawych doświadczeń w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego. Dla uczniów bezcenny był kontakt i możliwość porozumiewania się z rodzimym użytkownikiem języka niemieckiego.

Informacje o projekcie Schulwärts: LINK.

Projekt SCREEN360.tv

Uczniowie klasy 1MN biorą udział w spotkaniach online z młodzieżą ze szkoły IB w USA w ramach projektu SCREEN360.tv – jest to platforma do nauki na odległość, prezentuje wspólne oglądanie filmów jako narzędzie do rozwijania możliwości komunikacji w języku angielskim oraz wymiany kulturowej.

Instytut Innowacji STANFORDA uznał SCREEN360.tv za „Technologię Pozytywnego Pokoju”.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach systematycznie reprezentują uczennice: Radosława Żukowska i Partycja Konewko wraz z panią Marzanną Grabowską.

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do udziału!

Oto link do spotkania, które odbyło się 10 maja 2021 roku: LINK.

Zaproszenie na wykład pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa – zagrożenia w cyberprzestrzeni”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły na wykład pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa – zagrożenia w cyberprzestrzeni”.

Wykład ten (45 minut) poprowadzą  specjaliści w zakresie nauk o bezpieczeństwie: Pani Anna Kardasz-Gefert, doktorantka Wojskowej Akademii Technicznej oraz Pan dr Kamil Gefert, absolwent studiów doktoranckich w WAT.

Podczas wykładu Uczniowie otrzymają wiele praktycznych i bardzo cennych wskazówek, jak poruszać się bezpiecznie w cyberprzestrzeni.

Wykład odbędzie się w czwartek 13 maja 2021 r. na pierwszej godzinie lekcyjnej, na szkolnej platformie MS Teams.

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą”

Uczniowie I LO mogli uczestniczyć w wykładzie online, prowadzonym i przygotowanym przez panią Monikę Miller, doktorantkę Wojskowej Akademii Technicznej. Było to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, ponieważ dotyczyło komunikacji interpersonalnej w edukacji. Zostały przedstawione ważne informacje związane ze sposobem przygotowania udanej prezentacji. Pani Monika Miller udzieliła praktycznych wskazówek, które uświadomiły uczniom znaczenie budowania nie tylko merytorycznych treści, ale także znaczenie wizerunku w komunikacji online.

W spotkaniu uczestniczyło 380 uczniów.

 

„Cóż wiesz o pięknem?…”
…”Kształtem jest Miłości”…
(C.K. Norwid)

Ponad pandemicznymi troskami, wbrew „covidowym” niepokojom  wyrasta jakoby znienacka Piękno, które zachwyca i budzi Nadzieję wbrew wszelkiej nadziei, gdyż jak utwierdził nas Wielki Norwid: „Kształtem miłości piękno jest – i tyle”…

Młodość ma to do siebie, że „przebija się” przez wszelką pomroczność, szuka i wydobywa na jaw – z duszy swej i serca swego – owo Piękno, które po prostu istnieje i jest w naszym zasięgu – tylko wystarczy je wydobyć, ukazać i nim się zachwycić…

Taką cudowną, piękną niespodziankę sprawił – nie tylko Szkole – ale i nam wszystkim Piotr Lenczewski – ucz. kl. IIA – I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, uzyskując tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej  pt. „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość – Białystok – 2021”.

Organizatorem Konkursu było Podlaskie Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz  Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Okazało się, że wśród 373 prac konkursowych – nadesłanych przez uczniów z całego województwa podlaskiego – praca Piotra, promująca miasto Suwałki i  Region Suwalski – otrzymała najwyższe wyróżnienie.

Zachęcamy do zapoznania się z piękną twórczością  Piotra – na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku – zakładka konkursy – adres: www.mdk.bialystok.pl

Życzymy wspaniałych przeżyć… Znajdźmy w tym Pięknie  odpowiedź na pytanie postawione przez Norwida: „Cóż wiesz o pięknem…?”… „Kształtem jest Miłości”…

(Informację przygotowała Beata Kierejsza – nauczycielka I LO w Suwałkach)