Warsztaty z projektu Deutsch+

Nasza szkoła jest uczestnikiem programu Deutsch Plus. W ramach tego programu mogliśmy uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez młodego Niemca Kevina Nowaka. Spotkanie z Kevinem z pewnością zmotywowało nas do dalszej nauki języka niemieckiego i pokazało, jak wiele korzyści może nam dać znajomość języka. Uświadomiło też wagę projektu kierowanego do uczniów „Erasmus” + .Takie spotkania to szansa na sprawdzenie swoich umiejętności językowych i dobry sposób na aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

Urszula Grzymkowska, 2c

Spotkanie zmotywowało mnie do dalszej nauki języka niemieckiego i pogłębiło wiedzę o kulturze Niemiec.

Iza Rutkowska, 1d pp

Spotkanie bardzo mi się podobało. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy o Niemczech.

Aleksandra Sobolewska, 1d pp

Moim zdaniem spotkanie było bardzo interesujące i zachęciło mnie do dalszej nauki języka niemieckiego.

Paweł Panasiewicz, 1d pp

Moim zdaniem spotkanie było bardzo udane. Zmotywowało mnie do dalszej nauki języka niemieckiego.

Zofia Makarewicz, 1d pp

Spotkanie z „aktywistą” w ramach projektu Deutsch Plus to doskonałe doświadczenie

i możliwość sprawdzenia naszych umiejętności językowych.

Oliwia Adamczyk, 1d pp

Spotkanie zmotywowało mnie do nauki języka niemieckiego i poznania jakże bogatej kultury naszych zachodnich sąsiadów.

Michał Walczuk, 1d pp

Regulamin organizacji Studniówki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

 Zasady ogólne

  1. Regulamin organizacji Studniówki w I LO w Suwałkach jest wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora szkoły, opracowanym przez zespół działający w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim określającym sprawy porządkowe dotyczące organizacji w/w uroczystości.
  2. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
  3. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Studniówki.
  4. W celu organizacji Studniówki zostaje powołany na czas określony Komitet Organizacyjny Studniówki zwany dalej Komitetem Organizacyjnym w skład którego wchodzą przedstawiciele wyłonieni spośród rodziców uczniów klas maturalnych 2-3 uczniów reprezentujących daną klasę.
  5. W celu sprawnego działania i dobrego kontaktu z Dyrekcją szkoły, Komitet Organizacyjny wyłania spośród grona przedstawicieli rodziców, przewodniczącego i zastępcę.
  6. Przedstawiciele uczniów muszą wybrać spośród siebie , lub pozostałych uczniów klas III, dwie osoby(kobietę/ mężczyznę) prowadzącą część oficjalną balu studniówkowego. Fakt ten może stanowić wyróżnienie dla wybranych uczniów.
  7. Komitet Organizacyjny zobowiązany jest do zapoznania uczniów i rodziców z Regulaminem Studniówki.
  8. Uczniowie, rodzice czyli Komitet Organizacyjny potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację Regulaminu (załącznik nr 1, załącznik nr 2) w sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego i Statutu Szkoły.

Integralną część Regulaminu stanowią załączniki Nr1, Nr 2, Nr 3.

Czytaj więcej »

Matura międzynarodowa w I LO

Mamy przyjemność  poinformować, iż nasza szkoła I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach spełniła wszystkie wymagania instytucji International Baccalaureate (IB) i otrzymała tytuł IB World School. Jest drugą szkołą w województwie podlaskim mającą taki status.   Tytuł ten upoważniona do prowadzenia Programu Dyplomowego i włącza szkołę do prestiżowego grona szkół międzynarodowych autoryzowanych przez International Baccalaureate Organization. Dane naszej szkoły zostaną umieszczone na międzynarodowej stronie IB wraz ze wszystkimi szkołami oferującymi program matury międzynarodowej. To wielkie osiągnięcie wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców naszej szkoły, którzy brali udział  w procesie autoryzacyjnym. Nasza szkoła dołączyła do grona ponad 4 200 międzynarodowych szkół oferujących programy IB, a nasze grono pedagogiczne wspólnie z 75 tysiącami innych nauczycieli na całym świecie, będzie mogło uczyć według międzynarodowych najwyższych standardów, dbając o to, aby nasi uczniowie aktywnie tworzyli międzynarodową wspólnotę ponad 1 250 000 młodych ludzi uczących się w tym systemie.

I LO z najwyższym wynikiem na egzaminie maturalnym

Pan Prezydent Czesław Renkiewicz wyróżnił I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach szczególną nagrodą- pieniężną w wysokości 5000 zł. Nagroda została przyznana za najwyższe wyniki osiągnięte przez naszych uczniów na egzaminie maturalnym w 2019 roku.

„Zdolni Suwalczanie” są wśród nas!!!

Nasi uczniowie otrzymali stypendia oraz nagrody przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałki w ramach programu „Zdolny Suwalczanin”- wspierającego uczniów zdolnych. Przyznaje się je za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie.

Za osiągnięcia w nauce wyróżnieni zostali następujący uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej:

1. Jakub Jan Makarewicz- opiekun pani Małgorzata Kap
2. Zuzanna Kułak- opiekun pani Maria Urbanowicz
3. Sebastian Taraszkiewicz- opiekun pan Krzysztof Reszczyński
4. Mateusz Olszewski- opiekun pan Marek Gałaszewski
5. Piotr Radzewicz- opiekun pani Małgorzata Kap
6. Wiktoria Łanczkowska- opiekun pani Maria Urbanowicz
7. Władysław Sowul
8. Marlena Taraszkiewicz
9. Luiza Zawistowska
10. Julia Chmielewska
11. Zuzanna Łazarska
12. Karolina Starzyńska
13. Sofia Jurewicz
14. Małgorzata Carewicz
15. Gabriela Wasilewska
16. Krzysztof Taraszkiewicz
17. Mateusz Konopko
18. Cezary Pendras
19. Wiktoria Jeleniewicz
20. Kacper Urbanowicz
21. Michał Wysocki
22. Piotr Barszczewski
23. Patrycja Wojsznis
24. Julia Dębska
25. Martyna Koźbiał
26. Karolina Budrewicz
27. Aleksandra Sobolewska

Za osiągnięcia w sporcie wyróżnieni zostali następujący uczniowie:

1. Oliwia Rapczyńska
2. Maciej Śliwiński
3. Julia Chmielewska
4. Kaja Safinowska
5. Małgorzata Carewicz
6. Michał Aleksandrowicz
7. Sebastian Lenczewski

GRATULUJEMY!