Sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „EUREKA 2021”

W tegorocznej edycji Konkursu Fizycznego „Eureka 2021” udział wzięło  9 uczniów. Konkurs odbył się online. Najwyższą liczbę punktów w szkole i bardzo dobry wynik zdobył Aleksander Żukowski z klasy II Bpp. Wyróżnienia w Konkursie otrzymało również 3 uczniów z klasy II Bpp: Kamil Golubek, Piotr Smokowski  i Gabriela Wasilewska. Pozostali uczniowie za udział w Konkursie otrzymali dyplomy uznania.

Aleksandrowi Żukowskiemu i wszystkim uczestnikom Konkursu  gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

Nasi wolontariusze – niewidomym dzieciom w Dzień Dziecka

Chociaż zaczęły się wakacje, nasi wolontariusze nie próżnują. 26 czerwca uczennice naszego liceum pomagały Polskiemu Związkowi Niewidomych w przeprowadzeniu uroczystości z okazji Dnia Dziecka dzieci niewidomych i niedowidzących. Wcześniej nasi wolontariusze brali udział w zbiórce produktów spożywczych i prezentów przeznaczonych na tę imprezę. Nasze koleżanki pomogły w przygotowaniach i prowadzeniu imprezy, zorganizowały i przeprowadziły liczne konkursy, troskliwie zajmowały się dziećmi. Z Polskim Związkiem Niewidomych nasi wolontariusze współpracują już od kilkunastu lat.

Wolontariat jest w naszej szkole ważną dziedziną działalności. W minionym roku szkolnym uczennice naszego liceum: Aleksandra Gołaszewska i Martyna Miszkiewicz zostały Laureatkami Regionalnego Konkursu Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności, a prof. Marek Urbanowicz został Koordynatorem Roku Korpusu Solidarności. Nasze liceum otrzymało specjalne podziękowanie „za zaangażowanie w kształtowanie postaw społecznej otwartości i wspieranie idei wolontariatu długoterminowego”.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – wyrazy uznania dla uczniów i nauczycieli

Informowaliśmy już o kolejnym ogólnopolskim sukcesie uczniów naszego liceum w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. W etapie centralnym tej olimpiady Wojciech Łabacz został laureatem III lokaty, a Katarzyna Kamińska i Katarzyna Prokop zdobyły tytuły finalistek. Wojtka i Katarzynę Kamińską przygotowywał do olimpiady prof. Marek Urbanowicz, a Katarzynę Prokop prof. Małgorzata Powichrowska. Nadeszły właśnie do szkoły listy gratulacyjne dla uczniów i nauczycieli. Uczniowie otrzymali w nagrodę 100% na maturze na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz indeksy na większość humanistycznych kierunków na wszystkich uczelniach.

Prof. Urbanowicz w szczególny sposób świętuje sukces swoich uczniów, gdyż już 40 jego podopiecznych uzyskało tytuły laureatów i finalistów, co jest osiągnięciem w skali kraju. W dziedzinie języka polskiego nasze liceum jest bezkonkurencyjne nie tylko w Suwałkach.

Uroczyste  rozdanie świadectw maturalnych – informacja dla maturzystów

Uroczyste  rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 r. o godzinie 12.00 w sali gimnastycznej. Prosimy o przybycie w stroju galowym.

Debata Oxfordzka

W dniu 18 czerwca odbyła się debata historyczna zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, ze względu na sytuację związaną z pandemią w tym roku odbyła się online. Wzięli w niej udział uczniowie klasy II D pp.: Katarzyna Wróblewska, Izabela Rutkowska, Paweł Panasiewicz oraz uczeń klasy II D: Paweł Kisiel, przygotowywali się pod kierunkiem p. Małgorzaty Kap. Zadaniem uczniów było opracowanie czterech tez i czterech antytez. Tezy dotyczyły:

  1. Będąc żołnierzem polskiego podziemia niepodległościowego kontynuowałbym walkę po zakończeniu II wojny światowej.
  2. II Rzeczpospolita była państwem sukcesu.
  3. Wprowadzenie stanu wojennego skutecznie spacyfikowało nastroje opozycyjne w społeczeństwie polskim.
  4. Wynik obrad Okrągłego Stołu był sukcesem demokratycznej opozycji.

Ostatecznie uczniowie naszej szkoły wylosowali antytezy:

  1. Jako żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego nie kontynuowałbym walki po zakończeniu II wojny światowej
  2. Wynik obrad Okrągłego Stołu był sukcesem demokratycznej opozycji
  3. Wprowadzenie stanu wojennego skutecznie spacyfikowało nastroje opozycyjne w społeczeństwie polskim.

Interlokutorami uczniów naszej szkoły byli uczniowie z liceum w Olsztynie i w Białymstoku. Ostatecznie udało się drużynie z naszej szkoły zdobyć 425 punktów. Było to wspaniałe doświadczenie, które rozwinęło ich pasje historią dwudziestego wieku.