Patriotyczne festiwale

W naszym liceum odbyły się jak co roku Szkolny (5 listopada) i Wojewódzki (7 listopada) Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej. Festiwale organizowane są z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Są zapewne najstarszymi imprezami tego typu w Polsce, Szkolny Festiwal odbył się już po raz 28, a wojewódzki po raz 27. Jego pomysłodawcą i organizatorem jest prof. Marek Urbanowicz. Biorą w nim co roku licznie udział młodzi wykonawcy, w tym roku wystąpiło prawie 60 uczniów z naszej szkoły oraz ponad 100 wykonawców z kilkunastu miast i kilkudziesięciu szkół województwa podlaskiego. Młodzież z naszego liceum organizuje prawdziwe pospolite ruszenie i przyjmuje tak licznych gości, piekąc ciasta, robiąc kanapki, częstując słodyczami, owocami i napojami. Pomagają nam sponsorzy, a nagrody na festiwal wojewódzki kupowane są dzięki wsparciu władz Suwałk. Impreza nabrała ogromnego rozmachu, została podjęta przez wiele szkół w województwie, gdzie organizowane są szkolne festiwale, a ich zwycięzcy przyjeżdżają do nas.

Czytaj więcej »

Wizyta ks. Biskupa Jerzego Mazura

W dniu 25 listopada 2019 r. odwiedził naszą szkołę Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur. W tej wizycie uczestniczył także Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach p. Bożena Obuchowska oraz Ks. Proboszcz Jarema Sykulski. Ksiądz Biskup spotkał się z uczniami i nauczycielami w Auli im. prof. Edwarda Szczepanika, gdzie skierował do nas ważne przesłanie, podkreślając, że życie chrześcijanina powinno opierać się na trzech filarach: Krzyżu, Eucharystii i Maryi. Spotkaniu towarzyszyło piękne wykonanie piosenek w języku mieszkańców Czarnego Lądu przez chór szkolny pod dyrekcją p. Grzegorza Bogdana. Ksiądz Biskup udzielił wszystkim błogosławieństwa w jednym z języków afrykańskich.

Następnie Jego Ekscelencja poświęcił nowe sale katechetyczne i z innymi gośćmi zwiedził naszą szkołę.

Regulamin przyznawania nagrody w konkursie „Najwyższy procent wpłat na Fundusz Rady Rodziców” na rok szkolny 2019/2020

 1. W konkursie udział biorą wszystkie oddziały klas I, II, III.
 2. Czas trwania konkursu od 01.09.2019 do 01.06.2020.
 3. W klasach maturalnych czas trwania konkursu kończy się 31.03.2020.
 4. Regulamin zakłada wiele zwycięstw.
 5. Nagroda pieniężna wynosi 500 PLN.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie przez oddział klasy, minimalnej wpłaty w wysokości 80% wielkości wpłat na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
 7. W celu potwierdzenia uzyskanego wyniku konkursu niezbędna jest kopia imiennej listy wpłat oddziału klasy dostarczona do Rady Rodziców.
 8. W przypadku rodzeństwa uczącego się w szkole wpłaty dokonuje jeden z nich. Na liście wpłat rodzeństwa zapisuje się klasę, w której dokonano wpłaty.
 9. Do % obliczeń przyjmujemy 100% wpłat w klasach, gdzie znajduje się rodzeństwo i jedna z osób dokonała wpłaty.
 10. W przypadku osiągnięcia miń. 80 % progu wpłat, oddział klasy może dokonać zgłoszenia przed zakończeniem konkursu.
 11. Wychowawca klasy wraz z samorządem klasowym składa pisemny wniosek o wypłacenie nagrody konkursowej wraz z wymaganymi dokumentami.
 12. Wnioski należy kierować do Zarządu Rady Rodziców i składać w sekretariacie szkoły.
 13. Uczniowie danego oddziału klasy, nagrodę pieniężną mogą wykorzystać na cele kulturalno-rozrywkowe (np. wyjście do kina, występ zespołu – kabaretu, dyskotekę klasową, wycieczkę itp. …)
 14. Wykorzystanie nagrody powinno być udokumentowane paragonem, rachunkiem, fakturą, ewentualnie pisemnym oświadczeniem wychowawcy oddziału klasy i samorządu klasowego w terminie do 18.06.2020.
 15. Wykorzystanie nagrody w szczególnych przypadkach może być przesunięte na kolejny rok szkolny. Wówczas wychowawca oddziału klasy z samorządem klasowym składają pisemną informację w tej sprawie do Zarządu Rady Rodziców.

 Suwałki 25.09.2019 r.

ILO Suwałki – wicemistrzem LICEALIADY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W SZACHACH 2019

30.11.2019 r. – I LO Suwałki z Oddziałami Dwujęzycznymi im.M.Konopnickiej zostało po pasjonującej walce do ostatniej partii – wicemistrzem województwa w szachach drużynowych „Licealiadzie”. Drużyna pod opieką Mariana Malinowskiego zagrała w składzie: 1.Michał Podlewski, 2.Michał Wierzbicki, 3.Paweł Czarniecki, 4.Julia Chmielewska. Ponadto na drugiej szachownicy zwyciężył Michał Wierzbicki, a na trzeciej Paweł Czarniecki. Sukces jest tym większy, że jako jedyni wygraliśmy z mistrzem województwa i Polski – II LO w Białymstoku. Wielkie gratulacje i sukcesu na mistrzostwach Polski w maju 2020.

W Polsce każdego dnia co najmniej 3 osoby dowiadują się, że są zakażone HIV!

22 listopada rozpoczyna się
Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV
 a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne
Krajowego Centrum ds. AIDS.
Udział w nich weźmie aktor Maciej Musiał,
 a myślą przewodnią jest zachęcanie Polaków
 do testowania się w kierunku zakażenia HIV.

 

1 275 to liczba zakażeń wykrytych w 2018 r. w Polsce. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, liczba nowo wykrywanych zakażeń co roku przekracza w naszym kraju 1 tysiąc. Od wdrożenia badań, czyli od połowy lat 80. do 30 kwietnia 2019 r. wykryto 24 303 zakażenia HIV, AIDS zdiagnozowano u 3692 osób i odnotowano 1 418 zgonów. Codziennie w Polsce średnio 3 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu. Do zdecydowanej większości zakażeń dochodzi drogą kontaktów seksualnych.

Mimo to, według szacunków, w Polsce test na HIV wykonał najwyżej co 10. dorosły. To znacznie mniej niż w innych krajach europejskich. Nawet kilkanaście tysięcy osób może żyć w naszym kraju z wirusem nie zdając sobie z tego sprawy. Tymczasem badanie jest bardzo proste i niekłopotliwe. W 30 Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD) współfinansowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS, Agendę Ministra Zdrowia, na osoby chcące zrobić test czekają wykwalifikowani doradcy. Oprócz badania, przeprowadzają także rozmowę edukacyjną. Mogą wytłumaczyć, doradzić, ostudzić emocje. Punkty PKD działają we wszystkich województwach. Ich lista dostępna jest na stronie https://aids.gov.pl/pkd/.

Czytaj więcej »