Nasze koleżanki posłankami do Sejmu Dzieci i Młodzieży

Zakończyły się eliminacje do XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wzięła w nich udział młodzież ze szkół w całej Polsce, w tym także z województwa podlaskiego. Drugie miejsce w województwie zajęły uczennice z naszego liceum-Klaudia Borys z kl. II c i Aleksandra Gołaszewska z kl. I d. Zadaniem do wykonania podczas eliminacji było opisanie działalności posła z okresu dwudziestolecia międzywojennego, który służył też ojczyźnie w czasie II wojny światowej. Uczennice miały także rozpropagować tę postać na Suwalszczyźnie. Wybrały wielkiego, ale prawie całkowicie zapomnianego posła, senatora i ministra w czasach dwudziestolecia międzywojennego i w czasach II wojny światowej, założyciela Polskiej Organizacji Wojskowej, przywódcy Obozu Zjednoczenia Narodowego, pułkownika Adama Koca. Ten znany polityk urodził się w Suwałkach i uczył w naszej szkole, a chociaż zmarł za granicą i pochowany został w Oksfordzie, na swoim nagrobku kazał zamieścić napis SUWALCZANIN.

Klaudia i Ola zrobiły film o tym bohaterze („Zapomniany patriota – Adam Koc”) i zamieściły go na youtube. Sporządziły biogram polityka, wygłosiły na jego temat kilkanaście wykładów w różnych szkołach i instytucjach kulturalno-oświatowych, propagowały tę postać w lokalnych mediach: w prasie, radiu i telewizji, a także rozdawały ulotki z informacjami na temat Adama Koca. Działały pod kierunkiem prof. Marka Urbanowicza, który był opiekunem już 22 posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Klaudia i Aleksandra pojadą 1 czerwca na uroczystą sesję do Warszawy.

Gratulujemy!

Życiorys Adama Koca i film o nim, zamieszczamy na stronie szkoły.

 

Adam Koc – zapomniany patriota

Poseł i senator pułkownik Adam Ignacy Koc jest postacią prawie zupełnie zapomnianą, zna go właściwie tylko wąskie grono historyków, a przecież całe swoje życie poświęcił Polsce.

Urodził się 31 VIII 1891r. w Suwałkach. Pochodził ze szlacheckiej rodziny o tradycjach niepodległościowych. Jego dziadek, Leon, walczył w powstaniu styczniowym, za co skazano go na rok więzienia. Uniknął więc losów innych powstańców, których powieszono na Górze Szubienicznej na przedmieściach Suwałk. Babka, Waleria, była kurierką Rządu Narodowego. Ojciec Adama, Włodzimierz, uczył się w Szkole Głównej w Warszawie, która była kuźnią polskiego pozytywizmu. Kocowie mieszkali w Suwałkach w domu Karoliny Zahorskiej przy ulicy Krzywej 80, tam Adam poznał Aleksandrę Szczerbińską, wnuczkę Zahorskiej i przyszłą żonę marszałka Piłsudskiego.

Adam Koc uczył się w suwalskim gimnazjum, w roku 1905 za udział w strajku szkolnym wymierzonym przeciwko rusyfikacji został relegowany ze szkoły i musiał podjąć naukę w szkole handlowej. Należał do Narodowego Związku Robotniczego, pisał do ,,Tygodnika Suwalskiego”. Maturę zdał w podkrakowskim gimnazjum klasycznym w Podgórzu w 1912 roku i rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zaangażował się w działalność niepodległościową.

Czytaj więcej »

Od jutra obowiązuje zmodyfikowany plan lekcji!

Od jutra (9 maja – czwartek) obowiązuje nowy plan lekcji! Prosimy o zapoznanie się z nim (Panel Uczniowie -> Plan lekcji).

Doświadczenia fizyczne na Uniwersytecie w Białymstoku

W ramach projektu „Zdolny Suwalczanin” grupa uczniów z klasy I A pod opieką p. Teresy Łaskowskiej wzięła udział w zajęciach z fizyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w wykładach i pokazach przygotowanych przez pracowników naukowych Instytutu Fizyki. Zwiedzali z zainteresowaniem laboratoria naukowe i z ciekawością obserwowali badania właściwości magnetycznych obiektów.

Rekrutacja

Szczegóły rekrutacji.