Konkurs matematyczno-przyrodniczy dla gimnazjalistów

Konkurs odbędzie się w drugiej połowie maja 2018 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach ul. Mickiewicza 3.
Szczegóły związane z konkursem w roku szkolnym 2017/2018 zostaną opublikowane na początku II semestru.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY