Historia szkoły

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach jest suwalską szkołą średnią, dawniej gimnazjum, a obecnie liceum ogólnokształcące.  Najstarsza działająca szkoła w mieście i jedna z najstarszych szkół średnich w Polsce.

 

Historia I Liceum w kilkunastu datach:

październik 1835 – z przekształcenia Szkoły Obwodowej powstaje w Sejnach Gimnazjum Sejneńskie

październik 1839 – Gimnazjum Sejneńskie zostaje przeniesione do Suwałk

październik 1840 – szkoła otrzymuje tytuł Gimnazjum Gubernialne

lipiec 1843 – położenie kamienia węgielnego pod budowę budynku szkolnego według projektu architekta Antoniego Corazziego

sierpień 1846 – przeniesienie szkoły do obecnego gmachu

sierpień 1866 – otwarcie Gimnazjum Żeńskiego

luty 1905 – strajk uczniów Gimnazjum Męskiego, żądanie usunięcia nauczycieli rusyfikatorów i wprowadzenia języka polskiego

1909-1914 – działalność założonych przez uczniów gimnazjum męskiego i żeńskiego konspiracyjnych kół niepodległościowych wydających pisemko Przedświt

I Wojna Światowa – ewakuacja gimnazjum w głąb Rosji

1919 – Tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego otwiera gimnazjum koedukacyjne i w tymże roku dzieli je na Gimnazjum Żeńskie im. Marii Konopnickiej (dyrektorem Julian Herdin) i Gimnazjum Męskie im. Karola Brzostowskiego (dyrektorem Henryk Tarłowski)

kwiecień 1926  – październik 1938 – dyrektorką Gimnazjum Żeńskiego Maria Ropelewska

luty 1927 – wrzesień 1939 – dyrektorem Gimnazjum Męskiego Wincenty Burakiewicz

wrzesień 1936 – zjazd absolwentów suwalskich szkół średnich

1938 – dokonano zmiany nazwy szkół; powstają: Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Marii Konopnickiej i Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego

II Wojna Światowa – zamknięcie szkoły i aresztowanie profesorów

listopad 1944 – wznowienie działalności szkoły po usunięciu okupacji niemieckiej

czerwiec 1957 – pierwszy po wojnie zjazd absolwentów i odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym w latach wojny profesorom i uczniom szkoły

październik 1957 – nadanie koedukacyjnej szkole imienia Marii Konopnickiej

październik 1959 – ufundowanie szkole sztandaru przez Komitet Rodzicielski i mieszkańców Suwlaszczyzny

październik 1966 – szkoła otrzymuje Medal 1000-lecia Państwa Polskiego

grudzień 1973 – szkoła otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej

październik 1986 – drugi zjazd absolwentów szkoły

październik 1990 – wrzesień 1994 – trwa kapitalny remont budynku liceum, w związku z czym zajęcia odbywają się w byłym gmachu PZPR na ulicy Noniewicza

maj 1996 – trzeci zjazd absolwentów szkoły

wrzesień 2001 –  oddana została nowa część szkoły z nowoczesnymi salami wykładowymi,  połączona ze starym gmachem łącznikiem

czerwiec 2003 – czwarty zjazd absolwentów szkoły

marzec 2006 – do użytku oddana została nowoczesna hala sportowa, mieszcząca się na tyłach szkoły. Otwarcie obiektu uczczone zostało meczem towarzyskim reprezentacji Polski i Holandii w futsalu.

 

Złota Księga

Złota Księga absolwentów szkoły prowadzona jest od jej początków, czyli od 1835 roku.
Do Złotej Księgi co roku wpisują się osoby, które uzyskały najlepsze w szkole wyniki egzaminu maturalnego,  a w ostatnich latach w związku z maturą przeprowadzaną zewnętrznie – najlepsi abiturienci.

 

Biblioteka

Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach jest największą biblioteką szkolną w województwie podlaskim. W jej księgozbiorze znajduje się 40 tysięcy woluminów, zbieranych od początków szkoły w XIX wieku.

 

Absolwenci

Absolwentami suwalskiego gimnazjum i liceum byli m.in.:
Oskar Awejde – powstaniec styczniowy, prawnik
Cezary Cieślukowski – były wojewoda suwalski
Rudolf Dzipanov – generał brygady LWP
Adam Koc – poseł BBWR
Leon Koc – pułkownik Wojska Polskiego, brat Adama
Tadeusz Komar – poeta
Kazimierz Kulwieć – biolog
Marian Muszkat – sędzia wojskowy
Teofil Noniewicz – lekarz, działacz społeczny
Mirosław Pietrewicz – były minister, członek Rady Polityki Pieniężnej
Aleksandra Piłsudska – działaczka PPS, żona Józefa Piłsudskiego
Aleksander Putra – działacz społeczny, komendant suwalskiego okręgu POW
Walery Roman – prawnik, działacz społeczny
Edward Szczepanik – ostatni premier Rządu Polskiego na Uchodźstwie