Dokumenty

  1. Opis wymagań z informatyki na poszczególne oceny.
  2. Przedmiotowe zasady oceniania. – w przygotowaniu
  3. Regulamin pracowni komputerowej. – w przygotowaniu