Archiwum dla ‘Newsy’ Kategoria

XXV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

W XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży obradującej 1 czerwca Suwałki reprezentowały trzy dwuosobowe zespoły. Młodymi posłami z naszego miasta byli uczniowie Gimnazjum im. Marii Konopnickiej: Zofia Szulc i Igor Przybylak, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej: Klaudia Borys i Aleksandra Gołaszewska i III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego: Alicja Bagińska i Rafał Dwojakowski. Tematem obrad tej sesji byli ,,Posłowie z okresu II RP”. Młodzież dyskutowała też o aktualnych problemach młodych ludzi, głównie związanych z oświatą.

Posłowie zwiedzali również Warszawę i mieli możliwość spotkań z politykami i poznania prac sejmu. Ciekawe są losy postulatu uczennic z I LO złożonego przez nie na ręce Przewodniczącego Rady Miasta o stworzenie w Suwałkach muralu poświęconego Adamowi Kocowi – urodzonemu w naszym mieście wybitnemu politykowi, twórcy Polskiej Organizacji Wojskowej, posłowi i senatorowi w okresie międzywojennym.

Trwa dyskusja nad projektami muralu mającego upamiętnić znanych suwalczan zaangażowanych w walkę o niepodległość. W ramach konkursu zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Suwałk na ,,Mural artystyczny – Suwałki dla Niepodległej” suwalczanie zdecydują o tym, który z projektów ozdobi ścianę kamienicy przy ul. Kościuszki 19.

Napłynęło ich pięć, jeden z nich przedstawia Adama Koca, księdza Stanisława Szczęsnowicza, Walerego Romana, Aleksandra Putrę, księdza Zygfryda Loppego, drugi: Józefa Piłsudskiego i suwalczan: Marię Konopnicką, Alfreda Wierusza Kowalskiego i Andrzeja Wajdę. Pozostałe propozycje to w większości murale z Józefem Piłsudskim. Postacie z tego projektu odkrywane były przez młodzież biorącą udział w eliminacjach do Sejmu Dzieci i Młodzieży w roku bieżącym i ubiegłym. Odsłonięcie muralu na kamienicy przy ul T. Kościuszki 19 zaplanowano na 24 sierpnia, dokładnie w 100. rocznicę wyzwolenia Suwałk.

   

Sukcesy matematyczne uczniów I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w roku szkolnym 2018/2019

 1. Gabriela Bagan – udział w II etapie XVII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – opiekun Jan Żukowski.
 2. Drużyna w składzie: Piotr Sawicki, Mateusz Topolski, Mateusz Olszewski, Hubert Ziajka, Aleksandra Jamróz zajęła 42 miejsce w Polsce i 69 miejsce na świecie w Międzynarodowych Zawodach Matematycznych Naboj w kategorii senior w roku szkolnym 2018/2019 – nauczyciel Jan Żukowski.
 3. Drużyna w składzie: Paweł Cipielewski, Kacper Kuras, Michał Baluta, Michał Bobowicz oraz Jakub Januszewicz zajęła 94 miejsce w Polsce i 248 miejsce na świecie w Międzynarodowych Zawodach Matematycznych Naboj w kategorii junior w roku szkolnym 2018/2019 – nauczyciel Cezary Kacprzyk.
 4. Dawid Woźniak i Wojciech Romotowski zakwalifikowali się do półfinału Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych – nauczyciel Barbara Górowska.
 5. Łukasz Tumialis i Dawid Wysocki zostali finalistami Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego – nauczyciel Jan Zukowski.
 6. Mateusz Olszewski uzyskał tytuł laureata  w Olimpiadzie o Diamentowy  Indeks AGH –  nauczyciel Jan Żukowski.
 7. Piotr Sawicki i Łukasz Tumialis zostali finalistami  Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego Politechniki Warszawskiej – nauczyciel Jan Żukowski.
 8. Aleksandra Jamróz zajęła indywidualnie III miejsce w X Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej – nauczyciel Jan Żukowski.
 9. Hubert Ziajka zajął indywidualnie V miejsce w X Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej – nauczyciel Jan Żukowski.
 10. Drużyna w składzie: Aleksandra Jamróz,  Hubert Ziajka, Mateusz Sulimowicz  zajęła I miejsce w X Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej – nauczyciel Jan Żukowski.
 11. Paweł Cipielewski uzyskał bardzo dobry wynik w Kangurze Matematycznym –  nauczyciel Cezary Kacprzyk.
 12. Wyróżnienia w Kangurze Matematycznym otrzymali: Dawid Woźniak (uczeń Barbary Górowskiej ) oraz Aleksandra Jamróz, Hubert Ziajka, Łukasz Tumialis, Daniel Górski, Wysocki Dawid ( uczniowie Jana Żukowskiego ).

Na lewym zdjęciu: Aleksandra Jamróz, Hubert Ziajka, prof P.B. Czesław Bagiński oraz Mateusz Sulimowicz.

Na prawym zdjęciu: Hubert Ziajka, Aleksandra Jamróz, prodziekan Wydziału Informatyki P.B. dr hab. Dorota Mozyrska, Jan Żukowski, Mateusz Sulimowicz

Mistrz Ortografii szkół gimnazjalnych i podstawowych

W I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach odbył się XIX Miejski Konkurs Ortograficzny Gimnazjalistów i Uczniów Szkół Podstawowych. Zwyciężyła i zdobyła tytuł „Mistrza Ortografii 2019 roku” Wiktoria Jabłońska ze Szkoły Podstawowej nr 11, uczennica Andrzeja Górskiego, drugie miejsce zajęła Ewa Wojtanis ze Szkoły Podstawowej nr 5, przygotowana przez Ewelinę Leszczyńską, trzecia była Klaudia Starzyńska z Gimnazjum nr 4, którą uczy Ilona Kruszyńska-Marczyk. Tekst dyktanda, ułożonego jak co roku przez twórcę konkursu Marka Urbanowicza, mówił o ostatnich dniach nauki przed wakacjami i nasycony był wyrazami typu żądać, rzępolić, na chybcika i naprędce, na co dzień i w dwójnasób. Było też zdanie o chudej, cherlawej chabecie w chomącie, przykrytej chałatem.

Współorganizatorem konkursu był Suwalski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Na zdjęciu od lewej:

Wiktoria Jabłońska (I miejsce), Ewa Wojtanis (II miejsce), Klaudia Starzyńska (III miejsce), Marek Urbanowicz (twórca konkursu).

Sukcesów polonistycznych ciąg dalszy…

W XV Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień” tytuł laureatki zdobyła Katarzyna Dębowska z kl.IIIAB (op. Marzena Markowska), a finalistkami tego konkursu zostały:  Julia Gałaszewska z kl. IE (op. Maria Urbanowicz) oraz Katarzyna Jankowska z kl. IIIC (op. Maria Urbanowicz).

W konkursie tym w kategorii liceum wzięło udział około 4700 uczniów z całej Polski, tym większa satysfakcja, że dziewczęta znalazły się w gronie najlepszych.

W XII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z ortografią na co dzień” finalistką została Magdalena Ogórkis z kl. IIE (op. Marzena Markowska), wyróżniając się spośród ok. 3200 uczniów liceów z całej Polski.

Gratulujemy !!!

Wsparcie Prezydenta Miasta Suwałk dla naszego ucznia Mateusza Sulimowicza na wyjazd naukowy na Florydę

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach ma zaszczyt poinformować o nawiązaniu współpracy z Panem dr Markiem Szczepańczykiem, absolwentem naszego liceum, wychowankiem p. Mirosława Bogdana, zatrudnionym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Florydy w USA.

Pan dr Marek Szczepańczyk jest przewodniczącym grupy wchodzącej w skład międzynarodowego zespołu naukowców – konsorcjum LIGO/Virgo, zajmującym się badaniem zjawiska   fal grawitacyjnych.  Decyzją Komitetu Noblowskiego założycielom  konsorcjum za ich odkrycie została przyznana w 2017 r. Nagroda Nobla (prof. Rainerowi Weissowi z Massachusetts Institute of Technology, prof. Barry C. Barish i prof. Kip S. Thorne z California Institute of Technology).

Wymienieni wyżej naukowcy byli zaangażowani w budowę detektora fal grawitacyjnych LIGO, który zarejestrował po raz pierwszy występowanie tego zjawiska. Fal grawitacyjnych poszukiwano przez pół wieku.  Istnienie tego zjawiska przewidział już Albert Einstein, gdyż było ono „cegiełką” dopełniającą Ogólną Teorię Względności. Bez potwierdzenia obecności fal grawitacyjnych nie do końca zgadzał się model powstania Wszechświata, zwany teorią Wielkiego Wybuchu, opartą na tezach postawionych przez Einsteina.

Pan dr Marek Szczepańczyk zwrócił się do naszego Liceum z propozycją wytypowania ucznia do osobistego uczestnictwa w badaniach nad ostatnio wykrytym zjawiskiem. Zdecydowaliśmy o wyborze ucznia II klasy naszego liceum Mateusza Sulimowicza, wykazującego wybitne uzdolnienia w zakresie fizyki. Nauczycielem fizyki Mateusza jest p. Mirosław Bogdan.