Archiwum dla ‘Newsy’ Kategoria

21 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia

Pomysł obchodów narodził się w Stanach Zjednoczonych 44 lata temu. Jego autorem był dziennikarz Lynn Smith, który w 1974 r. ogłosił akcję „Rzuć Palenie Razem z Nami”, w ramach której zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przynajmniej przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Od 1977 r. dzień ten został ogłoszony przez Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem Światowym Dniem Rzucania Palenia.

W Polsce akcja obchodzona jest od 1991 roku.

Wg raportu Głównego Inspektora Sanitarnego z 2017 r. do nałogowego palenia tytoniu przyznaje się prawie jedna czwarta Polaków. W oparciu o analizę wyników z poprzednich lat zauważalna jest niewielka tendencja spadkowa liczby osób palących.
W 2011 roku osób palących regularnie było 31%,  natomiast w 2015 roku takich osób było już 24%. Do 2017 r. odsetek ten nie uległ zmianie. Badania pokazują również, że częściej palą mężczyźni (29%) niż kobiety (20%). Największy odsetek palących mężczyzn obserwuje się wśród 40 – latków (40%). Odsetek palących regularnie kobiet w wieku prokreacyjnym jest wyższy niż mężczyzn (31% wobec 27%). Zaobserwowana jest również tendencja spadkowa osób, które próbowały rzucić palenie oraz którym udało się zaprzestać palenia. 13% Polaków nadal jest przekonanych, że e-papierosy mogą pomóc w zerwaniu z nałogiem palenia pomimo badań naukowych informujących o takiej samej szkodliwości papierosów elektronicznych jak papierosów tradycyjnych.

Zgłoszenie szkody z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Zgłoszenie szkody z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach objętych ubezpieczeniem grupowym.

Wariant 1
Zgłoszenie szkody poprzez infolinię
• 801 102 102
• 22 566 55 55
Wariant 2
Zgłoszenie szkody poprzez wypełnienie formularza internetowego umieszczonego na stronie www.pzu.pl
https://zgloszenie.pzu.pl/#/
Wariant 3
Zgłoszenie szkody poprzez wizytę w najbliższym oddziale PZU.

Warsztaty z projektu Deutsch+

Nasza szkoła jest uczestnikiem programu Deutsch Plus. W ramach tego programu mogliśmy uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez młodego Niemca Kevina Nowaka. Spotkanie z Kevinem z pewnością zmotywowało nas do dalszej nauki języka niemieckiego i pokazało, jak wiele korzyści może nam dać znajomość języka. Uświadomiło też wagę projektu kierowanego do uczniów „Erasmus” + .Takie spotkania to szansa na sprawdzenie swoich umiejętności językowych i dobry sposób na aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

Urszula Grzymkowska, 2c

Spotkanie zmotywowało mnie do dalszej nauki języka niemieckiego i pogłębiło wiedzę o kulturze Niemiec.

Iza Rutkowska, 1d pp

Spotkanie bardzo mi się podobało. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy o Niemczech.

Aleksandra Sobolewska, 1d pp

Moim zdaniem spotkanie było bardzo interesujące i zachęciło mnie do dalszej nauki języka niemieckiego.

Paweł Panasiewicz, 1d pp

Moim zdaniem spotkanie było bardzo udane. Zmotywowało mnie do dalszej nauki języka niemieckiego.

Zofia Makarewicz, 1d pp

Spotkanie z „aktywistą” w ramach projektu Deutsch Plus to doskonałe doświadczenie

i możliwość sprawdzenia naszych umiejętności językowych.

Oliwia Adamczyk, 1d pp

Spotkanie zmotywowało mnie do nauki języka niemieckiego i poznania jakże bogatej kultury naszych zachodnich sąsiadów.

Michał Walczuk, 1d pp

Regulamin organizacji Studniówki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

 Zasady ogólne

  1. Regulamin organizacji Studniówki w I LO w Suwałkach jest wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora szkoły, opracowanym przez zespół działający w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim określającym sprawy porządkowe dotyczące organizacji w/w uroczystości.
  2. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
  3. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Studniówki.
  4. W celu organizacji Studniówki zostaje powołany na czas określony Komitet Organizacyjny Studniówki zwany dalej Komitetem Organizacyjnym w skład którego wchodzą przedstawiciele wyłonieni spośród rodziców uczniów klas maturalnych 2-3 uczniów reprezentujących daną klasę.
  5. W celu sprawnego działania i dobrego kontaktu z Dyrekcją szkoły, Komitet Organizacyjny wyłania spośród grona przedstawicieli rodziców, przewodniczącego i zastępcę.
  6. Przedstawiciele uczniów muszą wybrać spośród siebie , lub pozostałych uczniów klas III, dwie osoby(kobietę/ mężczyznę) prowadzącą część oficjalną balu studniówkowego. Fakt ten może stanowić wyróżnienie dla wybranych uczniów.
  7. Komitet Organizacyjny zobowiązany jest do zapoznania uczniów i rodziców z Regulaminem Studniówki.
  8. Uczniowie, rodzice czyli Komitet Organizacyjny potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację Regulaminu (załącznik nr 1, załącznik nr 2) w sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego i Statutu Szkoły.

Integralną część Regulaminu stanowią załączniki Nr1, Nr 2, Nr 3.

Czytaj więcej »

Matura międzynarodowa w I LO

Mamy przyjemność  poinformować, iż nasza szkoła I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach spełniła wszystkie wymagania instytucji International Baccalaureate (IB) i otrzymała tytuł IB World School. Jest drugą szkołą w województwie podlaskim mającą taki status.   Tytuł ten upoważniona do prowadzenia Programu Dyplomowego i włącza szkołę do prestiżowego grona szkół międzynarodowych autoryzowanych przez International Baccalaureate Organization. Dane naszej szkoły zostaną umieszczone na międzynarodowej stronie IB wraz ze wszystkimi szkołami oferującymi program matury międzynarodowej. To wielkie osiągnięcie wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców naszej szkoły, którzy brali udział  w procesie autoryzacyjnym. Nasza szkoła dołączyła do grona ponad 4 200 międzynarodowych szkół oferujących programy IB, a nasze grono pedagogiczne wspólnie z 75 tysiącami innych nauczycieli na całym świecie, będzie mogło uczyć według międzynarodowych najwyższych standardów, dbając o to, aby nasi uczniowie aktywnie tworzyli międzynarodową wspólnotę ponad 1 250 000 młodych ludzi uczących się w tym systemie.