Archiwum dla ‘Newsy’ Kategoria

Zapraszamy do udziału w programie Deutsches Sprachdiplom!

Od września 2021 r. w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach organizujemy po raz drugi nabór do programu Deutsches Sprachdiplom II (DSD II), którego celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego DSD II odpowiadającego poziomowi B2/C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uzyskania Niemieckiego Dyplomu Językowego B2/C1 (DSD B2/C1 – Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz B2/C1), który potwierdza umiejętności językowe potrzebne przy rekrutacji na uniwersytety i uczelnie wyższe w Niemczech. Jest to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów poza granicami Niemiec. Dyplom DSD II B2/C1 zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech. Dyplom ten zwiększa również szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

Do programu mogą przystąpić uczniowie, którzy uczyli się minimum dwa lata języka niemieckiego w szkole podstawowej. Po przyjęciu do I LO uczniowie kontynuują naukę języka niemieckiego w grupie DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego (6 godzin tygodniowo) niezależnie od wybranego profilu klasy. Przygotowanie do egzaminu jest zintegrowane z programem nauczania języka niemieckiego.

Jeśli:
• uczyłaś/uczyłeś się języka niemieckiego w szkole podstawowej,
• lubisz uczyć się języków obcych,
• uważasz, że w dzisiejszych czasach znajomość angielskiego to za mało,
• chciałabyś/ chciałbyś studiować w Niemczech,
• chciałabyś/chciałbyś pracować w międzynarodowej firmie,
• jesteś zainteresowana/y własnym rozwojem,
• uważasz, że „Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus”
to ten program jest dla Ciebie!

Więcej informacji na stronach: LINK1, LINK2.

Zaproszenie na Eucharystię

Msza Święta to dar serca za wspólnie przeżyte chwile.
Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach zdający egzamin maturalny w 1981r. serdecznie zapraszają panią dyrektor Dorotę Jabłońską, panią wicedyrektor Beatę Szczecinę, całe grono pedagogiczne na mszę świętą dziękczynną w intencji ich nauczycieli. Eucharystia będzie sprawowana 26.06.2021r. o godzinie 12:00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach.

Uczniowie I LO doskonalą swoje umiejętności w zakresie języka niemieckiego!

I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach współpracuje  z Goethe Institut Warschau.  Mogliśmy więc, w ramach tejże współpracy,  gościć   p. Christian Wollgast, stypendystę programu Schulwärts, który pod opieką p. Jolanty Jurewicz od 08.03.2021 do 30.04.2021 odbywał praktykę studencką.

Pan Christian Wollgast hospitował, przygotowywał z nauczycielami i samodzielnie prowadził lekcje języka niemieckiego z uczniami naszej szkoły. Dzięki jego staraniom uczniowie zdobyli cenną wiedzę na temat  kultury i tradycji Niemiec, a także mogli doskonalić swoje umiejętności językowe.

We współpracy z CEN w Suwałkach p. Christian Wollgast przygotował i poprowadził warsztaty  dla nauczycieli języka niemieckiego „Sprechen sie Digital? Schulwärts in den Onlineunterricht”. Jako nativ speaker zdobył wiele ciekawych doświadczeń w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego. Dla uczniów bezcenny był kontakt i możliwość porozumiewania się z rodzimym użytkownikiem języka niemieckiego.

Informacje o projekcie Schulwärts: LINK.

Projekt SCREEN360.tv

Uczniowie klasy 1MN biorą udział w spotkaniach online z młodzieżą ze szkoły IB w USA w ramach projektu SCREEN360.tv – jest to platforma do nauki na odległość, prezentuje wspólne oglądanie filmów jako narzędzie do rozwijania możliwości komunikacji w języku angielskim oraz wymiany kulturowej.

Instytut Innowacji STANFORDA uznał SCREEN360.tv za „Technologię Pozytywnego Pokoju”.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach systematycznie reprezentują uczennice: Radosława Żukowska i Partycja Konewko wraz z panią Marzanną Grabowską.

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do udziału!

Oto link do spotkania, które odbyło się 10 maja 2021 roku: LINK.

Zaproszenie na wykład pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa – zagrożenia w cyberprzestrzeni”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły na wykład pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa – zagrożenia w cyberprzestrzeni”.

Wykład ten (45 minut) poprowadzą  specjaliści w zakresie nauk o bezpieczeństwie: Pani Anna Kardasz-Gefert, doktorantka Wojskowej Akademii Technicznej oraz Pan dr Kamil Gefert, absolwent studiów doktoranckich w WAT.

Podczas wykładu Uczniowie otrzymają wiele praktycznych i bardzo cennych wskazówek, jak poruszać się bezpiecznie w cyberprzestrzeni.

Wykład odbędzie się w czwartek 13 maja 2021 r. na pierwszej godzinie lekcyjnej, na szkolnej platformie MS Teams.