Archiwum dla ‘Newsy’ Kategoria

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Nauczyciele będą prowadzić zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Do dyspozycji całej Społeczności Szkolnej pozostaje rekomendowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodręczniki.pl oraz materiały umieszczone na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży oraz materiały prezentowane w programach na stronach internetowych telewizji publicznej.

Zajęcia prowadzone będą z użyciem modułu komunikacyjnego dziennika elektronicznego oraz aplikacji Google classroom na platformie Google i Microsoft Teams w programie Office 365 oraz innych platformach, aplikacjach, komunikatorach zaproponowanych przez Nauczycieli.

Rodzice i Uczniowie mają możliwość konsultacji z Nauczycielami prowadzącymi zajęcia za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innego ustalonego przez Nauczyciela sposobu komunikacji.

Uczniów prosimy o używanie poczty w dzienniku elektronicznym, poczty na platformie Google oraz korzystanie z pakietu Office 365.

z poważaniem

Dorota Jabłońska

dyrektor szkoły

Nauka w okresie walki z koronawirusem

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie naszej szkoły zostają  objęci opieką przez nauczycieli. Wsparcie polega na przekazywaniu materiałów do samodzielnej pracy, spotkaniach na Skype lub na innych komunikatorach. Szczególną troską obejmujemy uczniów klas maturalnych.  Przekazuję uczniom i nauczycielom linki do strony MEN, gdzie zamieszczone są wszystkie niezbędne informacje o zdalnym nauczaniu. Proszę zapoznać się z podanymi informacjami i wykorzystać je podczas pracy z uczniami. Pracujemy nad platformą, która umożliwi kontakt młodzieży naszej szkoły z nauczycielami za pośrednictwem  naszej szkolnej strony internetowej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

www.gov.pl/zdalnelekcje

Proszę korzystać z zasobów wiedzy zawartych na następujących stronach internetowych:

 1. Epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Sukces w 69. Olimpiadzie Fizycznej

Z przyjemnością informujemy, że Mateusz Sulimowicz uczeń klasy 3 B został zakwalifikowany do finału 69. Olimpiady Fizycznej. Aby osiągnąć taki sukces uczestnik musiał wykazać się umiejętnością rozwiązywania zadań teoretycznych oraz doświadczalnych. Mateusz doskonale sprostał temu zadaniu.

Opiekunem Mateusza jest p. Mirosław Bogdan.

Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w etapie finałowym!

Koronawirus SARS-Cov-2 – wszystko, co musisz wiedzieć

Wszystko co musisz wiedzieć o koronawirusie.

APEL PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK