Archiwum dla ‘Newsy’ Kategoria

I etap konkursu „Z ortografią na co dzień”

I etap konkursu „Z ortografią na co dzień” odbędzie się 24 października, tj. w sobotę w godzinach od 9.00 do 17.00 (czas przeznaczony na rozwiązanie zadań to zwykle ok. 60 min.) Kod dostępu, czyli identyfikator dla uczniów, którzy zgłosili się do konkursu to 141. Proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl

Maria Urbanowicz

XXVIII Wojewódzki Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…”

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
  IM. MARII KONOPNICKIEJ
DAWNIEJ GIMNAZJUM PAŃSTWOWE MĘSKIE IM. K. BRZOSTOWSKIEGO W SUWAŁKACH
16-400 Suwałki, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. 87 5665626, 5662851e-mail: festiwal.1lo.suwalki@gmail.com

Suwałki, 20.10.2020 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych 

Organizatorzy XXVIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej zapraszają młodzież wszystkich szkół średnich województwa podlaskiego do wzięcia udziału w Festiwalu, którego idea powinna być bliska sercu każdego Polaka.

Prosimy dyrektorów szkół, nauczycieli i opiekunów o rozpropagowanie Festiwalu w środowisku swojej szkoły i wyłonienie jej reprezentantów, którzy wystąpią w finale wojewódzkim.

Ze względu na pandemię organizatorzy zmuszeni są do dokonania zmian w formule Festiwalu. Uczestnicy  nie będą mogli wziąć w nm udziału osobiście, lecz proszeni są o nagranie swoich występów na płytach DVD lub CD i przesłanie ich organizatorom.

Regulamin konkursu:

Festiwal Poezji i Piosenki Patriotycznej odbywa się w trzech kategoriach:

  1. Kategoria piosenki /oceniane jest wykonanie/.
  2. Kategoria recytacji poezji lub prozy /oceniana jest recytacja/.
  3. Kategoria twórczości własnej /oceniane są napisane przez uczniów: wiersz, krótki utwór prozą – do jednej strony formatu A4, tekst piosenki, muzyka do niej/. Utwór musi być zaprezentowany publicznie na Festiwalu, a jego tekst przekazany wcześniej jury.

Każdy z uczestników powinien w swojej kategorii przygotować wykonanie jednego utworu: piosenki, wiersza lub fragmentu prozy o tematyce patriotycznej. Może to być dzieło dowolnego autora, a w kategorii twórczości własnej napisane przez ucznia (wykonawca nie musi być autorem tekstu).

Szkoły mogą być reprezentowane w poszczególnych kategoriach przez trzech uczestników lub trzy zespoły.

Festiwal jest formą upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości.

Festiwal odbędzie się 06.11.2020 r. o godz. 9:30 w I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul.  A. Mickiewicza 3.

Uczestnicy proszeni są o nagranie swoich występów na płytach DVD lub CD w formatach AVI lub MOV, lub MP4. Płyty prosimy przesłać (zabezpieczając je przed uszkodzeniem) do 4 listopada (liczy się data otrzymania przez organizatorów) na adres   I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach z dopiskiem na kopercie „FESTIWAL”. Prosimy też o dołączenie do płyt zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika.

Wszyscy uczestnicy w kategorii twórczości własnej, którzy napisali teksty literackie, proszeni są o przesłanie ich na adres mailowy: festiwal.1lo.suwalki@gmail.com do 4 listopada włącznie.

Zgłoszeń prosimy dokonywać listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 04.11.2020 r. Prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna artystycznego i kategorię, w której uczeń występuje.,/p>

Nasz adres: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej, ul. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki, tel./fax: 87 5662851 lub 87 5665626, e-mail: festiwal.1lo.suwalki@gmail.com

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu.

XXIX Szkolny Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej

4 listopada odbędzie się w naszym liceum szkolny etap Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej.

Zachęcamy uczniów do wzięcia w nim udziału.

Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej odbywa się w trzech kategoriach:

1. Kategoria piosenki/ oceniane jest wykonanie/.
2. Kategoria recytacji poezji lub prozy / oceniana jest recytacja/.
3. Kategoria twórczości własnej / oceniane są napisane przez uczniów: wiersz, krótki utwór prozą- do jednej strony formatu A4, tekst piosenki, muzyka do niej/. Utwór musi być zaprezentowany publicznie na Festiwalu, a jego tekst przekazany wcześniej jury.

Każdy z uczestników powinien w swojej kategorii przygotować
wykonanie jednego utworu: piosenki, wiersza lub fragmentu prozy o tematyce patriotycznej. Może być to dzieło dowolnego autora, a w kategorii twórczości własnej napisane przez ucznia.
Uczestnicy proszeni są o nagranie swoich występów na płytach DVD lub CD w formatach AVI lub MOV, lub MP4. Płyty należy dostarczyć do liceum do 3 listopada z dopiskiem na kopercie „FESTIWAL”. Prosimy też o napisanie na kopercie swojego imienia i nazwiska, tytułu i autora wykonywanego utworu oraz opiekuna artystycznego ucznia. Do płyt prosimy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika.

Wszyscy uczestnicy w kategorii twórczości własnej, którzy napisali teksty literackie, proszeni są o przesłanie ich na adres mailowy: festiwal.1lo.suwalki@gmail.com do 3 listopada włącznie.

Organizatorzy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu

UWAGA!!!

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce 1. etapy ogólnopolskich konkursów „Z ortografią na co dzień” i „Z poprawną polszczyzną na co dzień” zostaną przeprowadzone w formie zdalnej na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl Na tej stronie dostępne są też materiały pomocne w przygotowaniu się do konkursu.

I etap konkursu „Z ortografią na co dzień” odbędzie się 24 października (w sobotę) o godz. 10.00 lub o godz. 14.00 (wybór godziny należy do uczestnika). Kod umożliwiający przystąpienie do konkursu uczniom, którzy się do niego zgłosili, będzie dostępny na stronie internetowej szkoły po 22 października. Aby wziąć udział w I etapie konkursu, należy wejść na stronę www.poprawnapolszczyzna.pl , podać kod dostępu do testów, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami organizatora.

Życzę powodzenia !!!

Maria Urbanowicz

I etap konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień” odbędzie się 7 listopada. Informacje szczegółowe na stronie internetowej szkoły – wkrótce.

Ogłoszenia biblioteki

Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice!

Mimo ponownej izolacji i nauki zdalnej  do dyspozycji całej społeczności szkolnej pozostaje biblioteka i jej zbiory. Na e-mail biblioteki szkolnej  można wysyłać zamówienia na książki i inne materiały niezbędne do  pracy i nauki. Skompletowane zamówienia można będzie odebrać następnego dnia po złożeniu zapotrzebowania przy portierni szkoły.

Książki będzie można również zwracać zachowując następujące zasady: Książki należy zapakować w folię lub torebkę foliową, napisać swoje imię , nazwisko i klasę i zostawić w wyznaczonym miejscu przy portierni szkoły.

Zachowamy wszelkie wskazane przez służby sanitarno- epidemiologiczne zalecenia      i środki zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii. Wszystkich przybywających do szkoły prosimy również o ich stosowanie.

biblosuw1@wp.pl

Zapraszamy 

Czytaj więcej »