Konkurs literacko-muzyczny z nagrodami

Kategoria 1: Wiersz lub sentencja o szkole, uczniach, nauczycielach:

 • Fraszka
 • Aforyzm
 • Limeryk

Kategoria 2: Clip muzyczny video o szkole, uczniach, nauczycielach:

 • Cover wokalny z podkładem muzycznym (solista – wokalista)
 • Cover instrumentalny z podkładem muzycznym (solista – instrumentalista)
 • Podkład muzyczny (tancerz – solista, duet lub grupa taneczna)

Czas: od 2-4 min.; 720p; mp4; dobra jakość.

 • W w/w clipach tłem do nagrania może być szkoła, inni uczniowie lub nauczyciele za ich zgodą.
 • Wiersze i sentencje proszę wrzucić do urny: DZIEŃ EDUKACJI – KONKURS.
 • Teledyski proszę wysłać na Dysk Google i link wysłać do pani Beaty Kierejszy.
 • Ewentualne pytania proszę kierować do pani Beaty Kierejszy – sala 22.
 • Sprawdzanie prac – komisja w składzie: przedstawiciel samorządu szkolnego oraz nauczyciele.
 • Termin wykonania prac – 11.10. 2021 r. (poniedziałek).
 • Ogłoszenie wyników – prezentacja nagrodzonych wierszy, sentencji i teledysków oraz wręczenie nagród – 13.10. 2021 r. (środa) podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji w szkole.

Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w konkursie – nagrody czekają!

Organizator konkursu:

Pani Beata Kierejsza

Samorząd Szkolny – Pan Krzysztof Reszczyński

Zostaw odpowiedź