Debata Oxfordzka

W dniu 18 czerwca odbyła się debata historyczna zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, ze względu na sytuację związaną z pandemią w tym roku odbyła się online. Wzięli w niej udział uczniowie klasy II D pp.: Katarzyna Wróblewska, Izabela Rutkowska, Paweł Panasiewicz oraz uczeń klasy II D: Paweł Kisiel, przygotowywali się pod kierunkiem p. Małgorzaty Kap. Zadaniem uczniów było opracowanie czterech tez i czterech antytez. Tezy dotyczyły:

  1. Będąc żołnierzem polskiego podziemia niepodległościowego kontynuowałbym walkę po zakończeniu II wojny światowej.
  2. II Rzeczpospolita była państwem sukcesu.
  3. Wprowadzenie stanu wojennego skutecznie spacyfikowało nastroje opozycyjne w społeczeństwie polskim.
  4. Wynik obrad Okrągłego Stołu był sukcesem demokratycznej opozycji.

Ostatecznie uczniowie naszej szkoły wylosowali antytezy:

  1. Jako żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego nie kontynuowałbym walki po zakończeniu II wojny światowej
  2. Wynik obrad Okrągłego Stołu był sukcesem demokratycznej opozycji
  3. Wprowadzenie stanu wojennego skutecznie spacyfikowało nastroje opozycyjne w społeczeństwie polskim.

Interlokutorami uczniów naszej szkoły byli uczniowie z liceum w Olsztynie i w Białymstoku. Ostatecznie udało się drużynie z naszej szkoły zdobyć 425 punktów. Było to wspaniałe doświadczenie, które rozwinęło ich pasje historią dwudziestego wieku.

 

Zostaw odpowiedź