Zapraszamy do udziału w programie Deutsches Sprachdiplom!

Od września 2021 r. w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach organizujemy po raz drugi nabór do programu Deutsches Sprachdiplom II (DSD II), którego celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego DSD II odpowiadającego poziomowi B2/C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uzyskania Niemieckiego Dyplomu Językowego B2/C1 (DSD B2/C1 – Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz B2/C1), który potwierdza umiejętności językowe potrzebne przy rekrutacji na uniwersytety i uczelnie wyższe w Niemczech. Jest to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów poza granicami Niemiec. Dyplom DSD II B2/C1 zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech. Dyplom ten zwiększa również szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

Do programu mogą przystąpić uczniowie, którzy uczyli się minimum dwa lata języka niemieckiego w szkole podstawowej. Po przyjęciu do I LO uczniowie kontynuują naukę języka niemieckiego w grupie DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego (6 godzin tygodniowo) niezależnie od wybranego profilu klasy. Przygotowanie do egzaminu jest zintegrowane z programem nauczania języka niemieckiego.

Jeśli:
• uczyłaś/uczyłeś się języka niemieckiego w szkole podstawowej,
• lubisz uczyć się języków obcych,
• uważasz, że w dzisiejszych czasach znajomość angielskiego to za mało,
• chciałabyś/ chciałbyś studiować w Niemczech,
• chciałabyś/chciałbyś pracować w międzynarodowej firmie,
• jesteś zainteresowana/y własnym rozwojem,
• uważasz, że „Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus”
to ten program jest dla Ciebie!

Więcej informacji na stronach: LINK1, LINK2.

Zostaw odpowiedź