„Cóż wiesz o pięknem?…”
…”Kształtem jest Miłości”…
(C.K. Norwid)

Ponad pandemicznymi troskami, wbrew „covidowym” niepokojom  wyrasta jakoby znienacka Piękno, które zachwyca i budzi Nadzieję wbrew wszelkiej nadziei, gdyż jak utwierdził nas Wielki Norwid: „Kształtem miłości piękno jest – i tyle”…

Młodość ma to do siebie, że „przebija się” przez wszelką pomroczność, szuka i wydobywa na jaw – z duszy swej i serca swego – owo Piękno, które po prostu istnieje i jest w naszym zasięgu – tylko wystarczy je wydobyć, ukazać i nim się zachwycić…

Taką cudowną, piękną niespodziankę sprawił – nie tylko Szkole – ale i nam wszystkim Piotr Lenczewski – ucz. kl. IIA – I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, uzyskując tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej  pt. „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość – Białystok – 2021”.

Organizatorem Konkursu było Podlaskie Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz  Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Okazało się, że wśród 373 prac konkursowych – nadesłanych przez uczniów z całego województwa podlaskiego – praca Piotra, promująca miasto Suwałki i  Region Suwalski – otrzymała najwyższe wyróżnienie.

Zachęcamy do zapoznania się z piękną twórczością  Piotra – na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku – zakładka konkursy – adres: www.mdk.bialystok.pl

Życzymy wspaniałych przeżyć… Znajdźmy w tym Pięknie  odpowiedź na pytanie postawione przez Norwida: „Cóż wiesz o pięknem…?”… „Kształtem jest Miłości”…

(Informację przygotowała Beata Kierejsza – nauczycielka I LO w Suwałkach)

Zostaw odpowiedź