Sukces w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej

25 kwietnia odbyły się zawody III etapu Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Spośród 78 uczniów zakwalifikowanych do III etapu 14 uzyskało tytuł laureata, a dalszych 44 – finalisty.

Wśród finalistów znalazła się uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. M. Konopnickiej w Suwałkach, Radosława Żukowska. Olimpiada ta uznawana jest za niezwykle trudną, wymagającą niebywałej logiki i dyscypliny w myśleniu.

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest jednak konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z żadnych egzaminów maturalnych. Jest dotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiadą interdyscyplinarną i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, jest to jednak niezależna decyzja senatów tych uczelni. Np.: na Uniwersytecie Wrocławskim finaliści mają wolny wstęp na kierunki matematyka i informatyka, a laureaci – również na indywidualne studia informatyczno-matematyczne; na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, a finaliści otrzymują maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki. Tytuł finalisty OLM daje także maksymalną punktację w rekrutacji na niektóre kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Doskonały wynik uzyskała również Gabriela Wasilewska w II etapie tej Olimpiady.

Zostaw odpowiedź