XXIX Szkolny Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej

4 listopada odbędzie się w naszym liceum szkolny etap Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej.

Zachęcamy uczniów do wzięcia w nim udziału.

Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej odbywa się w trzech kategoriach:

1. Kategoria piosenki/ oceniane jest wykonanie/.
2. Kategoria recytacji poezji lub prozy / oceniana jest recytacja/.
3. Kategoria twórczości własnej / oceniane są napisane przez uczniów: wiersz, krótki utwór prozą- do jednej strony formatu A4, tekst piosenki, muzyka do niej/. Utwór musi być zaprezentowany publicznie na Festiwalu, a jego tekst przekazany wcześniej jury.

Każdy z uczestników powinien w swojej kategorii przygotować
wykonanie jednego utworu: piosenki, wiersza lub fragmentu prozy o tematyce patriotycznej. Może być to dzieło dowolnego autora, a w kategorii twórczości własnej napisane przez ucznia.
Uczestnicy proszeni są o nagranie swoich występów na płytach DVD lub CD w formatach AVI lub MOV, lub MP4. Płyty należy dostarczyć do liceum do 3 listopada z dopiskiem na kopercie „FESTIWAL”. Prosimy też o napisanie na kopercie swojego imienia i nazwiska, tytułu i autora wykonywanego utworu oraz opiekuna artystycznego ucznia. Do płyt prosimy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika.

Wszyscy uczestnicy w kategorii twórczości własnej, którzy napisali teksty literackie, proszeni są o przesłanie ich na adres mailowy: festiwal.1lo.suwalki@gmail.com do 3 listopada włącznie.

Organizatorzy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu

Zostaw odpowiedź