Konkurs na najlepszą pracę pisemną pn. „Moje miasto Suwałki 2030”

Prace powinny dotyczyć wizji rozwoju miasta Suwałki do roku 2030. Prace mogą dotyczyć różnych obszarów tematycznych, np.: gospodarka i rozwój, ekonomia i finanse, edukacja, sport, ochrona środowiska, kultura, turystyka, problematyka społeczna, jakość życia, innowacyjność, aktywność zawodowa, infrastruktura.

Organizator liczy na nowe pomysły na rozwój miasta oraz sposoby i kierunki działań, które mają przyczynić się do jego rozwoju.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

  1.  I kategoria – pełnoletni uczniowie uczący się w szkołach średnich, których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki;
  2. II kategoria – studenci studiujący na uczelniach wyższych w Polsce.

Forma pracy to forma pisemna do 20 000 znaków bez spacji. Praca powinna być napisana w formacie A4 i zapisana w edytowalnym pliku: doc. lub docx.

Harmonogram:

Zgłaszanie prac: od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.
Ocena zgłoszonych do konkursu prac: do 30 października 2020 r.
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach: do 13 listopada 2020 r.

Nagrody: w dwóch kategoriach konkursowych za zajęcie I miejsca 1 000 zł brutto, za zajęcie II miejsca 750 zł brutto, za zajęcie III miejsca 500 zł brutto.

Więcej informacji i regulamin konkursu znajdują się na stronie:

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/konkurs-prezydenta-miasta-suwalk-na-najlepsza-prace-pisemna-moje-miasto-suwalki-2030,2582830

Dane do kontaktu: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, email:

rfz@um.suwalki.pl, tel.: (87) 562 81 35.

 

Pozdrawiam,

Monika Januszkiewicz

Inspektor

Wydział Oświaty i Wychowania

Urząd Miejski w Suwałkach

Zostaw odpowiedź