Oferta programu Deutsches SprachDiploma II

Suwałki, 12.08.2020 r.

Szanowni Państwo!

UWAGA MŁODZIEŻ KLAS PIERWSZYCH NASZEGO LICEUM!!!

Od września 2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach rozpoczynamy nabór do nieodpłatnego programu Deutsches Sprachdiplom II (DSD II), który ma na celu przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego DSD II odpowiadającego poziomowi B2/ C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uzyskania Niemieckiego Dyplomu Językowego B2/C1 (DSD B2/C1 – Deutsches Sprachdiplom der Kultusminister-konferenz B2/C1), który potwierdza umiejętności językowe potrzebne przy rekrutacji na uniwersytety i uczelnie wyższe w Niemczech. Jest to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów poza granicami Niemiec.

Dyplom DSD II B2/C1 zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie uniwersytety i uczelnie wyższe w Niemczech i umożliwia nieodpłatne studiowanie w tym kraju. Dyplom ten zwiększa również szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

Udział w projekcie oraz egzaminie jest całkowicie bezpłatny.

Do programu mogą przystąpić uczniowie, którzy uczyli się minimum dwa lata języka niemieckiego w szkole podstawowej i pomyślnie zdadzą test kompetencji językowych przeprowadzony przez nauczycieli języka niemieckiego w I LO.

Uczniowie/kandydaci wybierają klasy z rozszerzeniem zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, natomiast zajęcia w programie Deutsches Sprachdiplom II (DSD II) odbywają się w ramach zajęć obowiązkowych, w wymiarze 6 godzin języka niemieckiego w tygodniu w grupach międzyoddziałowych. Uczniowie ci są zwolnieni z lekcji języka niemieckiego w swojej klasie, uczęszczają tylko na zajęcia w ramach DSD II. Przygotowanie do egzaminu jest zintegrowane z programem nauczania języka niemieckiego. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem dziecka w programie DSD II, prosimy o pilny kontakt z sekretariatem szkoły – tel./fax (087) 566-56-26.

Zostaw odpowiedź