Program „Deutsches Sprachdiplom II”

UWAGA MŁODZIEŻ KLAS PIERWSZYCH NASZEGO LICEUM!!!

Zapraszamy młodzież klas pierwszych naszej szkoły do udziału w specjalnym, bezpłatnym programie „Deutsches Sprachdiplom II”

Jeśli:
• uczyłaś/uczyłeś się języka niemieckiego w szkole podstawowej,
• lubisz uczyć się języków obcych,
• uważasz, że w dzisiejszych czasach znajomość angielskiego to za mało,
• chciałabyś/ chciałbyś studiować w Niemczech,
• chciałabyś/chciałbyś pracować w międzynarodowej firmie,
• jesteś zainteresowana/y własnym rozwojem,
• uważasz, że „Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus”
to ten program jest dla Ciebie!

Od września 2020 r. w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach rozpoczynamy nabór do programu Deutsches Sprachdiplom II (DSD II), który ma na celu przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego DSD II odpowiadającego poziomowi B2/ C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uzyskania Niemieckiego Dyplomu Językowego B2/C1 (DSD B2/C1 – Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz B2/C1), który potwierdza umiejętności językowe potrzebne przy rekrutacji na uniwersytety i uczelnie wyższe w Niemczech. Jest to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów poza granicami Niemiec.

Uzyskanie Niemieckiego Dyplomu Językowego B2/C1 jest potwierdzeniem biegłej znajomości języka niemieckiego w zakresie czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, komunikacji ustnej oraz komunikacji pisemnej, poświadczone państwowym dyplomem Republiki Federalnej Niemiec. Dyplom DSD II B2/C1 zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech. Dyplom ten zwiększa również szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

Egzamin jest bezpłatny. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do egzaminu.

Do programu mogą przystąpić uczniowie, którzy uczyli się minimum dwa lata języka niemieckiego w szkole podstawowej i pomyślnie zdadzą test kompetencji językowych przeprowadzony przez nauczycieli języka niemieckiego w I LO.

Uczniowie/kandydaci wybierają klasy z rozszerzeniem zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, natomiast zajęcia w programie Deutsches Sprachdiplom II (DSD II) odbywają się w ramach zajęć obowiązkowych, w wymiarze 6 godzin języka niemieckiego w tygodniu w grupach międzyoddziałowych. Uczniowie ci są zwolnieni z lekcji języka niemieckiego w swojej klasie, uczęszczają tylko na zajęcia w ramach DSD II. Przygotowanie do egzaminu jest zintegrowane z programem nauczania języka niemieckiego.

Więcej informacji na stronie.

Zostaw odpowiedź