Nabór do I LO w Suwałkach

Dyrektor Szkoły informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 657) zostaną ustalone nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych.

Nowe terminy  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2020/2021 zostaną podane po opublikowaniu przez Ministra Edukacji Narodowej.

Pokaz obsługi systemu naboru VULCAN dla kandydatów do szkół średnich

Zostaw odpowiedź