Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Nauczyciele będą prowadzić zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Do dyspozycji całej Społeczności Szkolnej pozostaje rekomendowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodręczniki.pl oraz materiały umieszczone na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży oraz materiały prezentowane w programach na stronach internetowych telewizji publicznej.

Zajęcia prowadzone będą z użyciem modułu komunikacyjnego dziennika elektronicznego oraz aplikacji Google classroom na platformie Google i Microsoft Teams w programie Office 365 oraz innych platformach, aplikacjach, komunikatorach zaproponowanych przez Nauczycieli.

Rodzice i Uczniowie mają możliwość konsultacji z Nauczycielami prowadzącymi zajęcia za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innego ustalonego przez Nauczyciela sposobu komunikacji.

Uczniów prosimy o używanie poczty w dzienniku elektronicznym, poczty na platformie Google oraz korzystanie z pakietu Office 365.

z poważaniem

Dorota Jabłońska

dyrektor szkoły

Zostaw odpowiedź