Nowy rachunek bankowy Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
posiada rachunek bankowy o numerze:

Nr 48 9367 0007 0010 0050 1725 0001

w Banku Spółdzielczym Rutka – Tartak z siedzibą w Suwałkach, ul. Sejneńska 2, 16-400 Suwałki.

Na ten rachunek można dokonywać wpłat, przelewów na Fundusz Rady Rodziców (tzw. komitet rodzicielski) z podaniem imienia i nazwiska ucznia, klasy (oddziału).

Zostaw odpowiedź