Spotkanie z rodzicami

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna ILO zaprasza rodziców na spotkanie w dniu 17 grudnia 2019 r. (wtorek).

17:00

Spotkania z wychowawcami. Przekazanie informacji o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi za I semestr. Informacja o bieżących osiągnięciach uczniów.

17.30

Spotkanie komitetu organizacyjnego studniówki szkolnej.

17:30 – 18:00

Zebranie otwarte. Indywidualne konsultacje z nauczycielami uczącymi. Na zebraniu otwartym będzie możliwość indywidualnych rozmów i konsultacji z nauczycielami uczącymi w klasie.

Zostaw odpowiedź