Regulamin przyznawania nagrody w konkursie „Najwyższy procent wpłat na Fundusz Rady Rodziców” na rok szkolny 2019/2020

 1. W konkursie udział biorą wszystkie oddziały klas I, II, III.
 2. Czas trwania konkursu od 01.09.2019 do 01.06.2020.
 3. W klasach maturalnych czas trwania konkursu kończy się 31.03.2020.
 4. Regulamin zakłada wiele zwycięstw.
 5. Nagroda pieniężna wynosi 500 PLN.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie przez oddział klasy, minimalnej wpłaty w wysokości 80% wielkości wpłat na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
 7. W celu potwierdzenia uzyskanego wyniku konkursu niezbędna jest kopia imiennej listy wpłat oddziału klasy dostarczona do Rady Rodziców.
 8. W przypadku rodzeństwa uczącego się w szkole wpłaty dokonuje jeden z nich. Na liście wpłat rodzeństwa zapisuje się klasę, w której dokonano wpłaty.
 9. Do % obliczeń przyjmujemy 100% wpłat w klasach, gdzie znajduje się rodzeństwo i jedna z osób dokonała wpłaty.
 10. W przypadku osiągnięcia miń. 80 % progu wpłat, oddział klasy może dokonać zgłoszenia przed zakończeniem konkursu.
 11. Wychowawca klasy wraz z samorządem klasowym składa pisemny wniosek o wypłacenie nagrody konkursowej wraz z wymaganymi dokumentami.
 12. Wnioski należy kierować do Zarządu Rady Rodziców i składać w sekretariacie szkoły.
 13. Uczniowie danego oddziału klasy, nagrodę pieniężną mogą wykorzystać na cele kulturalno-rozrywkowe (np. wyjście do kina, występ zespołu – kabaretu, dyskotekę klasową, wycieczkę itp. …)
 14. Wykorzystanie nagrody powinno być udokumentowane paragonem, rachunkiem, fakturą, ewentualnie pisemnym oświadczeniem wychowawcy oddziału klasy i samorządu klasowego w terminie do 18.06.2020.
 15. Wykorzystanie nagrody w szczególnych przypadkach może być przesunięte na kolejny rok szkolny. Wówczas wychowawca oddziału klasy z samorządem klasowym składają pisemną informację w tej sprawie do Zarządu Rady Rodziców.

 Suwałki 25.09.2019 r.

Zostaw odpowiedź