Zgłoszenie szkody z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Zgłoszenie szkody z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach objętych ubezpieczeniem grupowym.

Wariant 1
Zgłoszenie szkody poprzez infolinię
• 801 102 102
• 22 566 55 55
Wariant 2
Zgłoszenie szkody poprzez wypełnienie formularza internetowego umieszczonego na stronie www.pzu.pl
https://zgloszenie.pzu.pl/#/
Wariant 3
Zgłoszenie szkody poprzez wizytę w najbliższym oddziale PZU.

Zostaw odpowiedź