Finał XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921-1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych.

W dniach 6- 8 czerwca 2019 r. w Warszawie odbył się finał olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921- 1956. Od Traktatu Ryskiego- do Żołnierzy Niezłomnych”, prowadzony przez prof. G. Nowika i prof. W. Wysockiego. Do tego etapu zakwalifikowali się dwaj uczniowie naszego liceum: Jakub Jan Makarewicz (kl. II d) i Piotr Radzewicz (kl. III d), opiekunem była p. Małgorzata Kap. Kolejne etapy olimpiady wymagały od uczniów dużej wiedzy i kompetencji. Finał zaś składał się z 8 różnych konkurencji związanych z historią i militarystyką z tego okresu, np.: broń i barwa, malarstwo batalistyczne, eksponat muzealny. Uczestnicy musieli przygotować także pracę pisemną, która dotyczyła historii ich przodków. Podczas gali finałowej 8 czerwca, która miała miejsce w Galerii Porczyńskich w Warszawie, ogłoszono, że uczniowie I LO w Suwałkach otrzymali tytuł laureata. Aby zdobyć ten tytuł, należało być w pierwszej trójce w przynajmniej w jednej kategorii. Zarówno Jakubowi, jak i Piotrowi udało się to osiągnąć nie tylko w jednej kategorii. Jako nagrodę otrzymali książki, medale pamiątkowe oraz zwolnienia ze zdawania matury z historii na poziomie rozszerzonym- mają już zagwarantowane 100% pkt. oraz indeksy na prestiżowe wyższe uczelnie.

GRATULUJEMY!!!

  

Zostaw odpowiedź