XXV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

W XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży obradującej 1 czerwca Suwałki reprezentowały trzy dwuosobowe zespoły. Młodymi posłami z naszego miasta byli uczniowie Gimnazjum im. Marii Konopnickiej: Zofia Szulc i Igor Przybylak, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej: Klaudia Borys i Aleksandra Gołaszewska i III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego: Alicja Bagińska i Rafał Dwojakowski. Tematem obrad tej sesji byli ,,Posłowie z okresu II RP”. Młodzież dyskutowała też o aktualnych problemach młodych ludzi, głównie związanych z oświatą.

Posłowie zwiedzali również Warszawę i mieli możliwość spotkań z politykami i poznania prac sejmu. Ciekawe są losy postulatu uczennic z I LO złożonego przez nie na ręce Przewodniczącego Rady Miasta o stworzenie w Suwałkach muralu poświęconego Adamowi Kocowi – urodzonemu w naszym mieście wybitnemu politykowi, twórcy Polskiej Organizacji Wojskowej, posłowi i senatorowi w okresie międzywojennym.

Trwa dyskusja nad projektami muralu mającego upamiętnić znanych suwalczan zaangażowanych w walkę o niepodległość. W ramach konkursu zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Suwałk na ,,Mural artystyczny – Suwałki dla Niepodległej” suwalczanie zdecydują o tym, który z projektów ozdobi ścianę kamienicy przy ul. Kościuszki 19.

Napłynęło ich pięć, jeden z nich przedstawia Adama Koca, księdza Stanisława Szczęsnowicza, Walerego Romana, Aleksandra Putrę, księdza Zygfryda Loppego, drugi: Józefa Piłsudskiego i suwalczan: Marię Konopnicką, Alfreda Wierusza Kowalskiego i Andrzeja Wajdę. Pozostałe propozycje to w większości murale z Józefem Piłsudskim. Postacie z tego projektu odkrywane były przez młodzież biorącą udział w eliminacjach do Sejmu Dzieci i Młodzieży w roku bieżącym i ubiegłym. Odsłonięcie muralu na kamienicy przy ul T. Kościuszki 19 zaplanowano na 24 sierpnia, dokładnie w 100. rocznicę wyzwolenia Suwałk.

   

Zostaw odpowiedź