Wsparcie Prezydenta Miasta Suwałk dla naszego ucznia Mateusza Sulimowicza na wyjazd naukowy na Florydę

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach ma zaszczyt poinformować o nawiązaniu współpracy z Panem dr Markiem Szczepańczykiem, absolwentem naszego liceum, wychowankiem p. Mirosława Bogdana, zatrudnionym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Florydy w USA.

Pan dr Marek Szczepańczyk jest przewodniczącym grupy wchodzącej w skład międzynarodowego zespołu naukowców – konsorcjum LIGO/Virgo, zajmującym się badaniem zjawiska   fal grawitacyjnych.  Decyzją Komitetu Noblowskiego założycielom  konsorcjum za ich odkrycie została przyznana w 2017 r. Nagroda Nobla (prof. Rainerowi Weissowi z Massachusetts Institute of Technology, prof. Barry C. Barish i prof. Kip S. Thorne z California Institute of Technology).

Wymienieni wyżej naukowcy byli zaangażowani w budowę detektora fal grawitacyjnych LIGO, który zarejestrował po raz pierwszy występowanie tego zjawiska. Fal grawitacyjnych poszukiwano przez pół wieku.  Istnienie tego zjawiska przewidział już Albert Einstein, gdyż było ono „cegiełką” dopełniającą Ogólną Teorię Względności. Bez potwierdzenia obecności fal grawitacyjnych nie do końca zgadzał się model powstania Wszechświata, zwany teorią Wielkiego Wybuchu, opartą na tezach postawionych przez Einsteina.

Pan dr Marek Szczepańczyk zwrócił się do naszego Liceum z propozycją wytypowania ucznia do osobistego uczestnictwa w badaniach nad ostatnio wykrytym zjawiskiem. Zdecydowaliśmy o wyborze ucznia II klasy naszego liceum Mateusza Sulimowicza, wykazującego wybitne uzdolnienia w zakresie fizyki. Nauczycielem fizyki Mateusza jest p. Mirosław Bogdan.

Zostaw odpowiedź