Spotkanie rodziców uczniów klas I-III

18.03.2019 r. poniedziałek

17.00 – 17.15

Aula szkolna ─ Spotkanie rodziców uczniów klas III z dyrekcją szkoły.

Przedstawienie informacji o organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego.

godz. 17.15

Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III ─ Informacja o bieżących osiągnięciach uczniów.

Przekazanie informacji o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi uczniów klas III.

godz. 17.30 – 18.30

Zebranie otwarte ─ Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

Zostaw odpowiedź