Razem dla I LO

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konopnickiej i Rada Pedagogiczna z szacunkiem i powagą zwraca się do wybitnych i uznanych absolwentów szkoły z prośbą o wsparcie w działaniach tworzącej się Fundacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej.

Zamysł powołania fundacji wyrasta z potrzeb społeczności szkolnej i wyzwań, które podejmuje szkoła:

– powstanie klas dwujęzycznych z wykładowym językiem angielskim,

– wprowadzenie programu matury międzynarodowej w systemie IB.

Realizacja tych zadań uczyni z I LO szkołę międzynarodową o najbardziej nowoczesnym systemie kształcenia.

180-letnia historia szkoły zobowiązuje również do przestrzegania tradycji, która stanowi kontynuację jej osiągnięć, a także jest wyzwaniem współczesności.

W związku z powyższym wyrażamy głęboką nadzieję na podjęcie przez  Panią/Pana współpracy i aktywne uczestnictwo w powołaniu i funkcjonowaniu Fundacji. Będziemy wdzięczni za propozycje rozwiązań, wsparcie merytoryczne i finansowe. Każda pomoc jest dla nas cenna. Wspólnie zadbajmy o rozwój i tradycje suwalskiej Alma Mater.

Zapraszamy na spotkanie organizacyjno-założycielskie 20 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w siedzibie Szkoły.

Serdecznie pozdrawiamy, licząc na zainteresowanie i zaangażowanie Państwa.
Podajemy dane kontaktowe
Fundacja dla I LO im. Marii Konopnickiej e-mail

fundacjailoim.m.konopnickiej@gmail.com

 

Zostaw odpowiedź