Zaproszenie do udziału w XXVI Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej

Organizatorzy XXVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej zapraszają młodzież wszystkich szkół średnich województwa podlaskiego do wzięcia udziału w Festiwalu, którego idea powinna być bliska sercu każdego Polaka, szczególnie w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Prosimy dyrektorów szkół, nauczycieli i opiekunów o rozpropagowanie Festiwalu w środowisku swojej szkoły i wyłonienie jej reprezentantów, którzy wezmą udział w finale wojewódzkim.

Regulamin konkursu:

Festiwal Poezji i Piosenki Patriotycznej odbywa się w trzech kategoriach:

  1. Kategoria piosenki (oceniane jest wykonanie).
  2. Kategoria recytacji poezji lub prozy (oceniana jest recytacja).
  3. Kategoria twórczości własnej (oceniane są napisane przez uczniów: wiersz, krótki utwór prozą – do jednej strony formatu A4, tekst piosenki, muzyka do niej). Utwór musi być zaprezentowany publicznie na Festiwalu, a jego tekst przekazany wcześniej jury.

Każdy z uczestników powinien w swojej kategorii przygotować wykonanie jednego utworu: piosenki, wiersza lub fragmentu prozy o tematyce patriotycznej. Może to być dzieło dowolnego autora, a w kategorii twórczości własnej napisane przez ucznia (wykonawca nie musi być autorem tekstu).

Szkoły mogą być reprezentowane w poszczególnych kategoriach przez trzech uczestników lub trzy zespoły.

Festiwal jest formą upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości w 100 rocznicę jej odzyskania.

Festiwal odbędzie się 07.11.2018 r. o godz. 930 w I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul.  A. Mickiewicza 3.

Zgłoszeń prosimy dokonywać listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 05.11.2018 r. (prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna artystycznego i kategorię, w której uczeń występuje).

Nasz adres: I LO im. M. Konopnickiej, Pl. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki, tel./fax: 87 5665626, e-mail: konkurs@1lo.suwalki.pl

Zostaw odpowiedź